زمان جستجو: 0.203 ثانيه

نمايش 1 - 30 گفتار از 81 گفتار يافت شده

آرام

براي يك زندگي آرام و بدون دردسر، شوهر بايد كر و زن بايد لال باشد.((ميگوئل سروانتس ساآودِرا)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


بشر وقتي در خانه اش نشسته است، خواهان حادثه اي در زندگي و هنگامي كه دچار حادثه اي مي شود، خواهان زندگي آرام در خانه است.((وايلر)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


مردمي كه آرام تر و كندتر پير مي شوند آنهايي هستند كه با فرهنگ و فرزانگي، دليل و برهان زندگاني را درك نموده اند.((آندره موروا)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


زندگي يعني چيزي از خود ندانستن، از خود كم دانستن، يعني انديشيدن، به خود آگاه بودن، آن هم ناگهاني مثل اين لحظه ي آرام، يعني يكباره مفهوم وحدت درون و واژه ي جادويي روان را يافتن.((فرناندو پسوا)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


آرام باش اي دل غمگين! از شِكوه بس كن؛ پشت ابرها هنوز خورشيد مي درخشد؛ سرنوشت تو همان است كه ديگران دارند. در هر زندگي بايد بارانهايي فرو ريزد و برخي روزها تيره و حزن انگيز باشند.((هنري وادزورث لانگ‌فلو)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


كودكي شاخساري است كه پرندگان و شكوفه هاي بسيار بر آن آرام مي گيرند؛ و پيري شاخه اي است كه برف بر آن مي نشيند.((هنري وادزورث لانگ‌فلو)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


به راستي، اميد است كه دل بي‌آرام انسان را به آرامگاه آسايش هدايت مي‌كند.((پيندار)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


مرد و زن در باب يكديگر اشتباه مي كنند و در نتيجه به خويشتن احترام مي گذارند و عشق مي ورزند (يا درست تر آن است كه بگوييم به آرمان خويش عشق مي ورزند). از اين رو، مرد به دنبال زني آرام است، اما زن درست بسان گربه اي كه خوب حفظ ظاهر آرام را تمرين كرده است، بس ناآرام است.((نيچه)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


اگر ما ديگران را در سختيها و گرفتاريها دلداري دهيم، خود نيز آرام مي شويم.((آبراهام لينكلن)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


زن پهلواني است كه دليرترين مردان را در سخت ترين اوقات خشم، آرام مي كند.((هرو دت)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


انسان وقتي كه بلند حرف بزند صدايش را مي شنوند، اما وقتي آرام حرف بزند به گفته اش گوش مي دهند.((پل رينو)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


من در طبيعت وحشي، احساس ارزشمند و آشنايي را درك كرده ام كه در خيابانها و دهكده ها هرگز به آن دست نيافته ام. در دشت هاي آرام، بويژه در مرزهاي افق دوردست، انسان شاهد دل انگيزترين و باشكوه ترين زيبايي هايي است كه با سرشت او همگون است.((رالف والدو امرسون)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


گيتي همواره در حال زايش است و پويشي آرام در همه گونه هاي آن در حال پيدايش است.((اُرد بزرگ)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


انسان نمي تواند در درون دچار تلاطم و حركت باشد، اما در بيرون آرام و بي حركت بماند. چيزي نمي گذرد كه تلاطم هاي دروني بر جلوه ها و نمودهاي بيروني اثر مي گذارند.((جان ماكسول)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


به هر اندازه كه زن، آرام و فرمانبردار و با عصمت و با عفت باشد، به همان اندازه قدرت فرمانروايي او شديدتر و استوارتر است.((ميشله)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


سامانه همه گير هستي با آنكه يكنواخت پنداشته مي شود، رو به پويش و پيشرفت است. گردش آرام هستي نبايد ما را فريب دهد. ما بخشي از يك برنامه بزرگ و پيش خواسته در كيهان هستيم كه پيشرفت را در نهاد خود دارد.((اُرد بزرگ)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


هيچ گاه عشق به همدم را پاينده مپندار و از روزي كه دل مي بندي اين نيرو را نيز در خويش بيافرين كه اگر تنهايت گذاشت نشكني و اگر شكستي باز هم ناميد مشو؛ چرا كه آرام جان ديگري در راه است.((اُرد بزرگ)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


مردي كه فكر نو دارد مادام كه فكرش به ثمر نرسيده است آرام و قرار ندارد.((مارك تواين)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


آغاز وجود انسان از سينه ي زنان حيات مي يابد، آغازين كلمات را لبان او مي آموزاند، آغازين گريه ها را نوازش انگشتان او آرام مي دهد و واپسين آه ها را هم اغلب گوشِ زني مي شنود، آنگاه كه مردان از تحمل بار اندوه جانگزاي ديدن واپسين دم حيات مردي كه ايشان را پيشوا بوده، تن مي زنند.((بايرون)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


مردم، عاشق زندگي مرده، عاشق زندگي آرام و راحت هستند، اما به بهاي آن، شور و هيجان، ماجراجويي و ذوق و شوق را از كف مي دهند.((اشو)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


براي كشف اقيانوسهاي جديد بايد شهامت ترك ساحل آرام خود را داشته باشيد؛ اين جهان، جهان تغيير است نه تقدير.((لئو نيكولايويچ تولستوي)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


انسان زماني تمام عيار، وحدت يافته، آرام، بارور و شادمان مي شود كه فرآيند فرديت كامل گردد؛ زماني كه خودآگاه و ناخودآگاه او بياموزند كه در آرامش و يكرنگي با هم زندگي كنند و مكمل يكديگر باشند.((ك.گ.يونگ)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


عشق حقيقي هيچگاه يكنواخت و آرام پيش نمي رود.((ويليام شكسپير)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


انسان همچون رودخانه است؛ هرچه عميق تر باشد آرام تر و متواضع تر است.((مثل آلماني)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


در حالي كه قدم مي زنم، به مسير ژرف تري توجه مي كنم. ناگهان تمام نياكان خود را پشت سرم مي يابم. آنها مي گويند، آرام باش؛ تو در اثر عشق هزاران نفر به وجود آمده اي.((ليندا هوگن)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


تنها آرام بخشِ آرزوهاي طلايي دو چيز است: صبر و اميد.((الكساندر دوما)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


به اين زمين گرد كه به سرعت مي گردد بنگر كه درمان ما در آن است و درد ما نيز. نگاه كن و ببين كه نه گردش زمانه آن را مي فرسايد و نه رنج و بهبودي حال بشر آن را به آتش مي كشد، نه آرام مي شود و نه همچون ما تباهي مي پذيرد.((فردوسي)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


لازم نيست گوش كنيد، فقط منتظر شويد. حتي لازم نيست منتظر شويد، فقط بياموزيد كه آرام و ساكن و تنها باشيد. جهان آزادانه خود را به شما پيشكش خواهد كرد تا نقاب از چهره اش برداريد. انتخاب ديگري ندارد؛ مسرور گِرد پاي شما خواهد گشت.((فرانتس كافكا)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


مسلم است كه در زندگي، بسيار ساده تر است كه انسان به داخل شهر رفته، در رستوراني ساكت و آرام، آسوده بنشيند و نوشيدني خود را به آرامي بنوشد؛ زماني كه اساس زندگي بر پايه ي تلاش و كوشش سازنده بنا شده است.((آريلد نيگوست)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


دگرگوني، داروي همه‌ي دردهاست؛ كاري مي‌كند كه وجود آدمي، آرام و قرار بگيرد و شادمان و خرسند باشد.((رالف ونگارد)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد
واژه‌هاي كليدي: سخنان بزرگان | جملات زيبا | جمله | سخن بزرگان | جملات بزرگان | جملات | جملات قصار | سخنان زیبا | جملات ناب | جملات سنگین | جمله های باحال | جمله های زیبا | گفته های بزرگان | گفتار نیک | گفتار بزرگان | جملات ماندگار | سخنان زیبا | جملات زیبا | سخنان قصار | جملات کوتاه | سخنان کوتاه | سخنان آموزنده | گفته های آموزنده

سپاسگزاري: از اينكه گفته‌ها و جستارهاي اين سايت را تنها با «نام وُ نشاني ره‌پو»، به همراه «نامِ كتاب‌هايي» كه جستارها(جستارهاي‌كوتاه، داستان‌ها، چامه‌ها و...) از آن برگرفته شده‌است، به كار مي‌بريد و از اين راه سببي مي‌شويد براي دلگرميِ نويسندگان، مترجمان، مؤلفان، ناشران و همه‌ي كساني كه در زمينه‌ي چاپ وُ نشر كتاب كوشا هستند؛ وَ همچنين كساني كه مي‌كوشند، فرهنگ كتاب‌خواني و آموختن را در اينترنت گسترش دهند، سپاسگزاريم.

* تمامي گفته‌ها و جستارهاي اين سايت به سبب روش گردآوري و  ويرايش آن‌ها براي شما بازديدكنندگان  بزرگوار قابل تشخيص هستند.

براي نمايش گفته‌ها در وب‌سايت يا وبلاگ خود، اين كد را به صفحه‌ي مورد نظرتان بيفزاييد.

همچنين مي‌توانيد براي تنظيمات دلخواه، به بخش دريافت كد با تنظيمات دلخواه مراجعه فرماييد.

بياب واژه‌ها را در كلمه‌ها
شمار نمايش گفتارها در هر صفحه
موضوعات برگزيده شده توسط دسته‌اي از كلمات هم‌معني، گفته‌ها را جستجو مي‌كنند. براي جستجوي دقيق‌تر از جستجوگر استفاده كنيد. پس از گزينش موضوع، نام موضوع در كادر جستجوگر در ميان دو نشانه تعجب ( ! ! ) در كادر فرمان افزوده مي‌گردد. با استفاده از فرمان‌هاي جستجو، همراه با اين گزينه مي‌توانيد به نتايج دلخواه دست يابيد.
جستجوي ساده : كلمه يا كلمه هاي مورد نظر را با فاصله تايپ كنيد.
جستجوي واژه : واژه را بين دو نشانه " " بگذاريد.
جستجوي گفته هاي يك گوينده : نام گوينده را بين دو نشانه $ $ بگذاريد.
جستجوي موضوع : موضوع را در ميان دو نشانه ! ! بگذاريد. بايد نام موضوعات را بدانيد.
كلمه اي در گفته ها نباشد : اگر مي خواهيد كلمه اي در گفته نباشد آن را بين دو نشانه - - (منها) قرار دهيد.

براي اطلاعات بيشتر بر روي  لينك راهنما در پايين كادر جستجوگر كليك كنيد.
مي توانيد همه يا برخي از فرمانها را در كنار هم استفاده نماييد.
هيچ واژه‌اي براي جستجو وارد نشده است.
كليد جستجو بايد بيش از يك حرف باشد.