زمان جستجو: 0.172 ثانيه

نمايش 1 - 30 گفتار از 58 گفتار يافت شده

زشت

داماد زشت و باشخصيت بهتر از داماد خوش صورت و بي لياقت است.((ضرب المثل آلماني)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


پرداختن به جزئيات، زندگي را تباه و زشت مي كند؛ ساده شويد، ساده كنيد.((هنري تورئو)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


زن زشت در دنيا وجود ندارد. تنها برخي از زنان هستند که نمي توانند خود را زيبا جلوه دهند.((جرج برنارد شاو)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


خشم، نابيناترين، شديدترين و زشت ترين اندرزگويان است.((دسه گور)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


تمسخر، جز در مورد كردارهاي زشت، نشانه‌ي سطحي بودن انديشه است.((افلاطون)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


آنچه سودمند است، زيباست و آنچه زيان‌آور است، زشت.((افلاطون)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


مگر لازم است آنچه زيبا نيست زشت باشد؟((افلاطون)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


آنجا كه تسليم عشاق شدن در هر صورت ننگ به شمار مي رود، علت اين امر را بايد در رفتار زشت و بدِ كساني جستجو كرد كه از اين رابطه وحشت دارند و مي كوشند تا آن را بدنام كنند.((افلاطون)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


هيچ كاري به خودي خود زشت يا زيبا نيست، بلكه هر كاري كه به وجه زيبايي انجام گيرد، زيباست و اگر به شيوه زشت و ناپسندي انجام گيرد، زشت است.((افلاطون)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


اگر معشوقي زود رام گردد زشت مي نمايد و پيوند عشقش چندان شرافتي ندارد. زيرا او بايد زمان كافي داشته باشد تا عاشق را تمام و كمال بيازمايد.((افلاطون)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


خداوند بر خلاف ما، بدان را به حال خويش مي گذارد و كاري به زشت و زيباي آنان ندارد.((گوته)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


حتي زشت ترين صورت زنده نيز داراي روح است.((آرتور شوپنهاور)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


اغلب اتفاق مي افتد كه زن عاشق مردي زشت رو شود، اما هرگز نمي تواند يك مرد زن صفت را دوست بدارد، زيرا قادر نيست عيبهاي او را جبران كند.((آرتور شوپنهاور)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


چه بسيار آدميان ناداني كه مهرباني شايستگان را بر نمي تابند. آنها در نهايت يا به بردگي تيزدندانان گرفتار آيند و يا چهره زشت تنهايي را آشكارا ببينند.((ارد بزرگ)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


هيچ رخدادي از انديشه ما پاك نخواهد شد؛ چه زشت و چه زيبا. تنها گذر زمان است كه آنها را كمرنگ مي كند.((ارد بزرگ)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


تنها تفاوت كسي كه زيبا به نظر مي رسد و كسي كه جذاب نيست، در نوع پيش داوري ما است. هيچ كس روي اين كره زشت نيست؛ مردم تصميم مي گيرند برخي چيزها را زشت بپندارند.((وين داير)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


به كارهاي زشت عادت مكن، زيرا ترك آن دشوار است.((ضرب المثل فارسي)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


داماد زشت و با شخصيت به از داماد خوش صورت و بي لياقت.((مثل لهستاني)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


جهان همواره در حال دگرگوني و رشد است؛ نبايد اين پويندگي را زشت دانست، بايد همراه بود و سهمي از اين رشد را بر عهده داشت.((ارد بزرگ)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


دلم مي خواهد در يادها بمانم، مثل مثل مكزيكي كه مي گويد: او زشت، قوي و بزرگ بود.((جان وين)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


مرد آزاده دقت نظر مردم را به ويژگي هاي نيك ديگران جلب مي كند نه به ويژگي هاي زشت ايشان و مرد عامي، عكس آن رفتار مي كند.((كنفوسيوس)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


دل كيهان را كه بگشاييم اين سخن را خواهيم شنيد : هر كنشي، واكنشي را در پي دارد. پس بر اين باور باشيد! همه كردار ما چه خوب و چه زشت، بي بازگشت نخواهد بود.((اُرد بزرگ)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


آيا مي توان با محكوم كردن نويسندگان كه عيبهاي اخلاقي را بي پرده نشان مي دهند، اخلاق را اصلاح كرد؟ اين كار به شكستن آيينه اي مي ماند كه روي زشت را صادقانه مي نماياند.((ژول رومن)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


آدمي را آزمودن به كردار بايد كرد نه به گفتار؛ چه بيشتر مردم، زشت كردار و نيكو گفتارند.((فيثاغورث)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


هيچ چيز را زشت مخوان! مگر هراس روح را در برابر يادبودهاي گذشته‌اش.((جبران خليل جبران)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


از ديده ي هنر، هيچ چيزي زشت نيست.((ويكتور هوگو)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


عشق، زشت و زيبا نمي‌شناسد.((ويكتور هوگو)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


شكست، زشت و شرم آور نيست، بلكه زشتي، در اين است كه از تلاش كردن دست برداري.((زيگ زيگلار)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


يك كتاب، مثل يك انسان است: باهوش و كودن، دلير و ترسو، زيبا و زشت.((جان اشتاين بك)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


هيچ چيز زشت يا بدشكل در دنيا وجود ندارد، مگر به دليل بي نظمي ذاتي اش؛ و باز به بياني، اگر صورت منظم وجود نمي داشت، بي صورتي يا بدصورتي هم مفهومي پيدا نمي كرد.((سرتامس براون)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد
واژه‌هاي كليدي: سخنان بزرگان | جملات زيبا | جمله | سخن بزرگان | جملات بزرگان | جملات | جملات قصار | سخنان زیبا | جملات ناب | جملات سنگین | جمله های باحال | جمله های زیبا | گفته های بزرگان | گفتار نیک | گفتار بزرگان | جملات ماندگار | سخنان زیبا | جملات زیبا | سخنان قصار | جملات کوتاه | سخنان کوتاه | سخنان آموزنده | گفته های آموزنده

سپاسگزاري: از اينكه گفته‌ها و جستارهاي اين سايت را تنها با «نام وُ نشاني ره‌پو»، به همراه «نامِ كتاب‌هايي» كه جستارها(جستارهاي‌كوتاه، داستان‌ها، چامه‌ها و...) از آن برگرفته شده‌است، به كار مي‌بريد و از اين راه سببي مي‌شويد براي دلگرميِ نويسندگان، مترجمان، مؤلفان، ناشران و همه‌ي كساني كه در زمينه‌ي چاپ وُ نشر كتاب كوشا هستند؛ وَ همچنين كساني كه مي‌كوشند، فرهنگ كتاب‌خواني و آموختن را در اينترنت گسترش دهند، سپاسگزاريم.

* تمامي گفته‌ها و جستارهاي اين سايت به سبب روش گردآوري و  ويرايش آن‌ها براي شما بازديدكنندگان  بزرگوار قابل تشخيص هستند.

براي نمايش گفته‌ها در وب‌سايت يا وبلاگ خود، اين كد را به صفحه‌ي مورد نظرتان بيفزاييد.

همچنين مي‌توانيد براي تنظيمات دلخواه، به بخش دريافت كد با تنظيمات دلخواه مراجعه فرماييد.

بياب واژه‌ها را در كلمه‌ها
شمار نمايش گفتارها در هر صفحه
موضوعات برگزيده شده توسط دسته‌اي از كلمات هم‌معني، گفته‌ها را جستجو مي‌كنند. براي جستجوي دقيق‌تر از جستجوگر استفاده كنيد. پس از گزينش موضوع، نام موضوع در كادر جستجوگر در ميان دو نشانه تعجب ( ! ! ) در كادر فرمان افزوده مي‌گردد. با استفاده از فرمان‌هاي جستجو، همراه با اين گزينه مي‌توانيد به نتايج دلخواه دست يابيد.
جستجوي ساده : كلمه يا كلمه هاي مورد نظر را با فاصله تايپ كنيد.
جستجوي واژه : واژه را بين دو نشانه " " بگذاريد.
جستجوي گفته هاي يك گوينده : نام گوينده را بين دو نشانه $ $ بگذاريد.
جستجوي موضوع : موضوع را در ميان دو نشانه ! ! بگذاريد. بايد نام موضوعات را بدانيد.
كلمه اي در گفته ها نباشد : اگر مي خواهيد كلمه اي در گفته نباشد آن را بين دو نشانه - - (منها) قرار دهيد.

براي اطلاعات بيشتر بر روي  لينك راهنما در پايين كادر جستجوگر كليك كنيد.
مي توانيد همه يا برخي از فرمانها را در كنار هم استفاده نماييد.
هيچ واژه‌اي براي جستجو وارد نشده است.
كليد جستجو بايد بيش از يك حرف باشد.