خيانت

زمان جستجو: 0.047 ثانيه

نمايش 1 - 30 گفتار از 45 گفتار يافت شده

هرگز ترديدي به خود راه ندادم كه همه بر من خيانت مي كنند و باز هر بار هم كه خيانت مي كردند غرق در شگفت مي شدم.((فرناندو پسوا)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


ايراد، خيانت، سوءظني شادمانه و ميل به تمسخر، همگي نشاني از سلامت است و هر امر بي قيد و شرطي، نشاني از بيماري.((نيچه)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


حيله و خيانت، بيشتر از اشخاص ناتوان سر مي زند.((لارشفوكولد)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


هر كه خيانت ورزد، دستش در حساب بلرزد.((؟)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


هر كس كه به راز ديگران آگاه گشت، اگر آن راز را بگشايد مانند آن است كه به خيانت و فساد آلوده شده است.((؟)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


هرگز معتقد مشو، هرگز پيرو مشو، هرگز بخشي از سازمان مشو. راست باش و صادق با خودت. به خود خيانت مكن.((اشو)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


راستي، امانت است و دروغ گفتن خيانت.((بوذرجمهر)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


در وجود هر يك از ما خائني بنام خودخواهي وجود دارد كه فقط در برابر تملق و چاپلوسي نرم مي شود.((پل والري)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


اگر كسي يك بار به تو خيانت كرد، اين اشتباه او است و اگر كسي دوبار به تو خيانت كرد، اين اشتباه تو است.((دالايي لاما)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


نخستين خيانت، جبران ناپذير است و از طريق واكنش زنجيره اي، خيانت هاي ديگري را بر مي انگيزد كه هر كدام از آنها ما را بيش از پيش از خيانت پيشين دور مي كند.((ميلان كوندرا)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


از زمان كودكي، پدر و آموزگار مدرسه براي ما تكرار مي كنند كه خيانت، نفرت انگيزترين چيزي است كه مي توان تصور كرد. اما خيانت كردن چيست؟ خيانت، از صف خارج شدن و به سوي نامعلوم رفتن است.((ميلان كوندرا)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


نفرين بر او كه با بدكاري كه به اندرز خواهي آمده همدستي كند. زيرا هم رأيي با بدكار مايه ي رسوايي و گوش دادن به دروغ، خيانت است.((جبران خليل جبران)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


بدترين چيز در زندگي، هراس در ميدان جنگ و خيانت به دوست است.((اسكار وايلد)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


كودكان اعتماد مي كنند، زيرا هرگز شاهد خيانت نبوده اند. معجزه آنگاه رخ مي دهد كه اين اعتماد را در نگاه پيري فرزانه ببينيم.((بوبن)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


ترديدها به ما خيانت مي كنند، ما را از تلاش به دور مي سازند و از پيروزي هايي كه به احتمال زياد نصيب ما خواهد شد محروم مي سازند.((ويليام شكسپير)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


اگر به فردي كه سابقه‌ي خيانت كاري دارد، راه داديد، بسيار مراقب باشيد كه جايتان را نگيرد.((جفري كروكشنك)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


ترديدهاي ما خائناني هستند كه با ايجاد ترس در درونمان، ما را از تلاش باز مي دارند و در نتيجه، سبب مي شوند كه نتايج دلخواه را به دست نياوريم.((ويليام شكسپير)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


شترها خائن هستند؛ هزاران كيلومتر راه مي روند، بدون اينكه هيچ نشانه اي از خستگي در آنها نمايان شود. سپس ناگهان به زانو درمي آيند و مي ميرند. اسبها كم كم خسته مي شوند و هميشه مي داني چقدر از آنها توقع داشته باشي و چه زماني ممكن است بميرند.((پائولو كوئيلو)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


نتيجه ي فريب و رياكاري، نااميدي و اندوه؛ و راه خيانتكاران، دشوار است.((فلورانس اسكاول شين)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


سوگند به خدا! من از جمله‌ي رانندگان (طرد كنندگان) جاهليت از جامعه بوده‌ام، تا آن‌گاه كه لشكر جاهليت همگي پشت گرداندند، و زير ذلت سلطه مجتمع شدند. من اكنون ناتوان نشده‌ام و نمي‌ترسم و خيانتي نكرده‌ام و سست نشده‌ام. و سوگند به خدا! قطعاً باطل را مي‌شكافم، تا حق را از پهلوي آن درآورم.((امام علي (ع))) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


آگاه باشيد! اين دنيا مانند زني است نابكار كه خود را بر مردان عرضه كند [و سپس امتناع كند] و چارپايي است سركش و ستيزه‌گر و دروغ‌گويي است خيانت پيشه. همواره در حال انكار و كفرورزي و معاندي است متمرّد، داراي تمايل زياد و اضطرار و دگرگوني فراوان.((امام علي (ع))) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


به يقين، خيانت بر امت، بزرگ‌ترين خيانت است و فريبكاري‌ِ پيشوايان، زشت‌‌ترين فريبكاري‌هاست.((امام علي (ع))) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


كسي كه امانت را ناچيز شمارد و به آن خيانت كند و نفس و دين خود را از خيانت پاك نگرداند، قطعاً ذلّت و رسوايي را در دنيا به خود وارد ساخته و او در آخرت ذليل‌تر و رسواتر خواهد بود.((امام علي (ع))) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


هر كس به زمانه اطمينان كند، زمانه به او خيانت ورزد و هر كس آن را تعظيم كند، پست و خوارش نمايد.((امام علي (ع))) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


كسي كه برادر مؤمنش را بر امري كه مكروه او باشد ببيند و تواند كه او را برگرداند از آن امر و برنگرداند خيانت كرده است در برادري او.((امام جعفر صادق (ع))) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


هر كه مال خيانتي را بخرد دانسته چنان است كه خود خيانت كرده باشد.((حضرت محمد (ص))) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


هر كه خيانت كند امانتي را در دنيا و به اهلش پس ندهد تا مرگ او را دريابد بر غير ملت من مرده باشد و حق تعالي در قيامت از او در خشم باشد.((حضرت محمد (ص))) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


دو طرف صراط، امانت و صله‌ي رحم است. پس كسي كه در امانت مردم خيانت نكرده است و با خويشان خود نيكي كرده از صراط به آساني مي‌گذرد زود به بهشت مي‌رود و كسي كه خيانت در امانت‌ها كرده و قطع صله‌ي رحم كرده است عمل ديگر او را نفع نمي‌دهد و صراط او را در آتش مي‌افكند.((حضرت محمد (ص))) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


گفته شده است: اگر كسي مي‌خواهد از دست زنش خلاص شود، كافي است طلاق‌نامه‌اي بنويسد و به او بدهد. اما من مي‌گويم هر كه زن خود را بدون اينكه خيانتي از او ديده باشد، طلاق دهد و آن زن دوباره شوهر كند، آن مرد مقصر است زيرا باعث شده زنش زنا كند؛ و مردي نيز كه با اين زن ازدواج كرده، زناكار است.((انجيل متي)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


براي هر (انسان)‌ خيانت‌كاري در روز قيامت پرچمي (برافراشته مي‌شود) كه به وسيله‌ي آن (‌ميان مردم ) ‌شناخته مي‌گردد.((حضرت محمد (ص))) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


واژه‌هاي کلیدی:

سخنان بزرگان در مورد خيانت | سخنان بزرگان درباره خيانت | سخن بزرگان در مورد خيانت | سخن بزرگان درباره خيانت | سخنان زیبا در مورد خيانت | سخنان زیبا درباره خيانت | جملات بزرگان در مورد خيانت | جملات بزرگان درباره خيانت | جملات زیبا در مورد خيانت | جملات زیبا درباره خيانت | جملات کوتاه در مورد خيانت | جملات کوتاه درباره خيانت |

واژه‌هاي كليدي: سخنان بزرگان | جملات زيبا | جمله | سخن بزرگان | جملات بزرگان | جملات | جملات قصار | سخنان زیبا | جملات ناب | جملات سنگین | جمله های باحال | جمله های زیبا | گفته های بزرگان | گفتار نیک | گفتار بزرگان | جملات ماندگار | سخنان زیبا | جملات زیبا | سخنان قصار | جملات کوتاه | سخنان کوتاه | سخنان آموزنده | گفته های آموزنده

سپاسگزاري: از اينكه گفته‌ها و جستارهاي اين سايت را تنها با «نام وُ نشاني ره‌پو»، به همراه «نامِ كتاب‌هايي» كه جستارها(جستارهاي‌كوتاه، داستان‌ها، چامه‌ها و...) از آن برگرفته شده‌است، به كار مي‌بريد و از اين راه سببي مي‌شويد براي دلگرميِ نويسندگان، مترجمان، مؤلفان، ناشران و همه‌ي كساني كه در زمينه‌ي چاپ وُ نشر كتاب كوشا هستند؛ وَ همچنين كساني كه مي‌كوشند، فرهنگ كتاب‌خواني و آموختن را در اينترنت گسترش دهند، سپاسگزاريم.

* تمامي گفته‌ها و جستارهاي اين سايت به سبب روش گردآوري و  ويرايش آن‌ها براي شما بازديدكنندگان  بزرگوار قابل تشخيص هستند.

براي نمايش گفته‌ها در وب‌سايت يا وبلاگ خود، اين كد را به صفحه‌ي مورد نظرتان بيفزاييد.

همچنين مي‌توانيد براي تنظيمات دلخواه، به بخش دريافت كد با تنظيمات دلخواه مراجعه فرماييد.

بياب واژه‌ها را در كلمه‌ها
شمار نمايش گفتارها در هر صفحه
موضوعات برگزيده شده توسط دسته‌اي از كلمات هم‌معني، گفته‌ها را جستجو مي‌كنند. براي جستجوي دقيق‌تر از جستجوگر استفاده كنيد. پس از گزينش موضوع، نام موضوع در كادر جستجوگر در ميان دو نشانه تعجب ( ! ! ) در كادر فرمان افزوده مي‌گردد. با استفاده از فرمان‌هاي جستجو، همراه با اين گزينه مي‌توانيد به نتايج دلخواه دست يابيد.
جستجوي ساده : كلمه يا كلمه هاي مورد نظر را با فاصله تايپ كنيد.
جستجوي واژه : واژه را بين دو نشانه " " بگذاريد.
جستجوي گفته هاي يك گوينده : نام گوينده را بين دو نشانه $ $ بگذاريد.
جستجوي موضوع : موضوع را در ميان دو نشانه ! ! بگذاريد. بايد نام موضوعات را بدانيد.
كلمه اي در گفته ها نباشد : اگر مي خواهيد كلمه اي در گفته نباشد آن را بين دو نشانه - - (منها) قرار دهيد.

براي اطلاعات بيشتر بر روي  لينك راهنما در پايين كادر جستجوگر كليك كنيد.
مي توانيد همه يا برخي از فرمانها را در كنار هم استفاده نماييد.
هيچ واژه‌اي براي جستجو وارد نشده است.
كليد جستجو بايد بيش از يك حرف باشد.