بانك سخنان بزرگان

زمان جستجو: 0.031 ثانيه

نمايش 1 - 30 گفتار از 179 گفتار يافت شده

آنچه هستيد نتيجه فكر شما است.((وين داير)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


در انجام هر كاري، نياز به خداوند و خدمت به مردم را در نظر داشته باشيد، كه اين شيوه ي زندگي معجزه آفرينان است.((وين داير)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


راهي به سوي خوشبختي وجود ندارد؛ خوشبختي خود راه است، راهي كه از درون شما آغاز مي شود و به كمك توانايي و قابليت شما در جهان برون تجلي مي يابد.((وين داير)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


بهتر است مخالفت خود را با چيزي به صورت موافقت خود با چيزي ديگر بيان كنيد! به جاي مبارزه با جنگ، براي صلح بكوشيد، به جاي مبارزه با فقر، براي فراواني تلاش كنيد، و به جاي تكيه ي افراطي بر منع كردن از بدي، انجام كارهاي نيك را تبليغ كنيد.((وين داير)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


به جاي اينكه به باغ ديگران سرك بكشيد و ذهن خود را به كار ايشان متمركز كنيد، به كار خود بپردازيد و هر چه مي خواهيد در باغ خود بكاريد.((وين داير)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


اگر دو عبارت «خسته ام» و «حالم خوب نيست» را از زندگي خود پاك كنيد، نيمي از بي حالي و بيماري خود را درمان كرده ايد.((وين داير)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


جدل بر سر كمبودها و محدوديت ها، حاصلي جز كمبود و محدوديت ندارد.((وين داير)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


مشكلات و موانع جزء فرصت ها هستند.((وين داير)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


در پي هر دانشي، انديشه اي نهفته است.((وين داير)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


مبارزه با مواد مخدر، فقر و گرسنگي براي جواني فرهيخته و روشن بين به همان كارآمدي تلاش براي ارتقاي سطح زندگي و احترام گذاشتن به حقوق و اموال يكديگر نيست..((وين داير)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


تو از جسم و فكر تشكيل شده اي. قوانين مربوط به جسم به وجود مي آيند، اجرا مي شوند و پايان مي پذيرند، اما فكر ما مرز نمي شناسد.((وين داير)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


بيشتر مردم به پشت شيشه خودروهايشان اين برچسب را مي زنند : "امروز، اولين روز از بقيه زندگي من است." من ترجيح مي دهم اين گونه تصور كنم : "امروز، آخرين روز زندگي من است و مي خواهم به گونه اي زندگي كنم كه گويي ديگر هيچ فرصتي ندارم".((وين داير)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


اين شماييد كه به مردم مي آموزيد كه چگونه با شما رفتار كنند.((وين داير)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


برنامه ريزي لزوماً بد نيست، اما عاشق شدن طبق برنامه ديوانگي محض است.((وين داير)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


با قضاوت كردن درباره ي ديگران، در حقيقت به بيان و شرح خود مي پردازيد.((وين داير)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


اگر بتواني خواسته ات را در ذهن [ خود ] تصور كني، مي تواني آن را در دنياي مادي ات متجلي سازي.((وين داير)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


روزها جريان باارزش زندگي هستند.((وين داير)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


اگر گمان كني كه دوران تغيير به درازا مي كشد، همين گونه خواهد شد.((وين داير)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


اگر باور داري كه احساس بد يا نگراني زياد، در آنچه در گذشته اتفاق افتاده يا در آينده رخ مي دهد تغييري ايجاد مي كند، بدان كه گويي بر روي اين كره زندگي نمي كني و از واقعيت هاي آن سر در نمي آوري.((وين داير)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


هر گاه بفهمي كه اهدافت را خودت تعيين مي كني، مي فهمي كه زندگي ات را هم خودت شكل مي دهي.((وين داير)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


تنها تفاوت كسي كه زيبا به نظر مي رسد و كسي كه جذاب نيست، در نوع پيش داوري ما است. هيچ كس روي اين كره زشت نيست؛ مردم تصميم مي گيرند برخي چيزها را زشت بپندارند.((وين داير)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


اگر از زندگي ات خشنود نيستي، حتما به دليل وسواسي است كه نسبت به پيشرفت امور داري.((وين داير)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


تو نمي تواني مطابق ميل ديگران زندگي كني؛ اين روشي نيست كه براي تو خوشحالي و آسايش دروني به ارمغان آورد.((وين داير)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


وقتي انديشه اي به خوبي تغذيه شود و ملكه ذهن گردد، در دنياي مادي واقعيت مي يابد؛ انديشه، بسيار قدرتمند است.((وين داير)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


وقتي اجازه داده اي كه عدم تاييد شخص ديگري مانع تو شود، بخشي از خودت را ناديده گرفته اي.((وين داير)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


رمز فراوانيِ نعمت، تمركز نكردن بر آن چيزي است كه نيستي. انديشه هايت را به سمتي سوق بده كه تمام آنچه را هستي و بايد باشي، درك كند.((وين داير)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


مرگ، واژه اي است كه به مفهوم پايان يافتن به كار برده مي شود. محدوديت ها پايان پذيرند؛ روح هيچ محدوديتي ندارد.((وين داير)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


اينكه برخي مي ترسند يا افسرده مي شوند، به اين دليل است كه آنان سر رشته امور را از دست داده اند؛ بابت احساس بدي كه دارند مسئوليت را از سر خود باز مي كنند چون براي شان راحت تر است كه ديگران را مسئول زندگي خود بدانند تا اينكه بگويند: باعث بروز چنين احساساتي خودم هستم.((وين داير)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


آنچه كه هستيد نتيجه ي افكارتان است.((وين داير)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


دل قوي داريد كه او هرگز ما را رها نمي كند و هر لحظه در درون ما زنده است.((وين داير)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد
واژه‌هاي كليدي: سخنان بزرگان | جملات زيبا | جمله | سخن بزرگان | جملات بزرگان | جملات | جملات قصار | سخنان زیبا | جملات ناب | جملات سنگین | جمله های باحال | جمله های زیبا | گفته های بزرگان | گفتار نیک | گفتار بزرگان | جملات ماندگار | سخنان زیبا | جملات زیبا | سخنان قصار | جملات کوتاه | سخنان کوتاه | سخنان آموزنده | گفته های آموزنده

سپاسگزاري: از اينكه گفته‌ها و جستارهاي اين سايت را تنها با «نام وُ نشاني ره‌پو»، به همراه «نامِ كتاب‌هايي» كه جستارها(جستارهاي‌كوتاه، داستان‌ها، چامه‌ها و...) از آن برگرفته شده‌است، به كار مي‌بريد و از اين راه سببي مي‌شويد براي دلگرميِ نويسندگان، مترجمان، مؤلفان، ناشران و همه‌ي كساني كه در زمينه‌ي چاپ وُ نشر كتاب كوشا هستند؛ وَ همچنين كساني كه مي‌كوشند، فرهنگ كتاب‌خواني و آموختن را در اينترنت گسترش دهند، سپاسگزاريم.

* تمامي گفته‌ها و جستارهاي اين سايت به سبب روش گردآوري و  ويرايش آن‌ها براي شما بازديدكنندگان  بزرگوار قابل تشخيص هستند.

براي نمايش گفته‌ها در وب‌سايت يا وبلاگ خود، اين كد را به صفحه‌ي مورد نظرتان بيفزاييد.

همچنين مي‌توانيد براي تنظيمات دلخواه، به بخش دريافت كد با تنظيمات دلخواه مراجعه فرماييد.

بياب واژه‌ها را در كلمه‌ها
شمار نمايش گفتارها در هر صفحه
موضوعات برگزيده شده توسط دسته‌اي از كلمات هم‌معني، گفته‌ها را جستجو مي‌كنند. براي جستجوي دقيق‌تر از جستجوگر استفاده كنيد. پس از گزينش موضوع، نام موضوع در كادر جستجوگر در ميان دو نشانه تعجب ( ! ! ) در كادر فرمان افزوده مي‌گردد. با استفاده از فرمان‌هاي جستجو، همراه با اين گزينه مي‌توانيد به نتايج دلخواه دست يابيد.
جستجوي ساده : كلمه يا كلمه هاي مورد نظر را با فاصله تايپ كنيد.
جستجوي واژه : واژه را بين دو نشانه " " بگذاريد.
جستجوي گفته هاي يك گوينده : نام گوينده را بين دو نشانه $ $ بگذاريد.
جستجوي موضوع : موضوع را در ميان دو نشانه ! ! بگذاريد. بايد نام موضوعات را بدانيد.
كلمه اي در گفته ها نباشد : اگر مي خواهيد كلمه اي در گفته نباشد آن را بين دو نشانه - - (منها) قرار دهيد.

براي اطلاعات بيشتر بر روي  لينك راهنما در پايين كادر جستجوگر كليك كنيد.
مي توانيد همه يا برخي از فرمانها را در كنار هم استفاده نماييد.
هيچ واژه‌اي براي جستجو وارد نشده است.
كليد جستجو بايد بيش از يك حرف باشد.