بانك سخنان بزرگان

زمان جستجو: 0.13 ثانيه

نمايش 30 گفتار اتفاقي از 18526 گفتار موجود

كسي كه با نيروي تمام دوست دارد و با قدرت كامل عشق مي ورزد، مي فهمد كه اگر لازم باشد بايد خود را تازگي مجدد بخشد و دم به دم خويش را نو و نوتر نمايد.((آندره موروا)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


يك عشق بزرگ، به موجودات بسيار ساده قدرت و قابليت تيزهوشي، از خودگذشتگي و اعتماد و اطمينان خاص مي بخشد.((آندره موروا)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


به راستي تسلي بزرگي است كه كسي بتواند در زمان هاي درد و تنهايي و فراق، دست كم يك خاطره ي كامل درخشنده را به ياد آورد.((آندره موروا)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


در خوردن خوشه هاي انگور هميشه بايد از دانه هاي بهتر آغاز كرد.((ساموئل باتلر)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


براي كار كردن كافي نيست كه انسان پشت يك ميز بنشيند، بلكه بايد خود را در هنگام كار از همه ي انديشه هاي گوناگون پاس داشته و در امان نگاه دارد.((آندره موروا)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


بايد بي چون و چرا اشتهاي اشخاصي را كه بي جهت وقت شما را مي گيرند كور ساخت؛ آنها از شما مي خواهند كه منفعت و سوي در كار به آنها برسانيد.((گوته)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


كسي كه مي خواهد اثري براي دنيا به وجود آورد، بايد متوجه باشد كه نگذارد ديگري وقت او را بگيرد.((گوته)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


آه! جوان ها! افسوس كه شما قيمت و بهاي وقت را نمي دانيد!((گوته)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


در عمل، كسي كه خود را مي گذارد تا بخورند اش، خورده مي شود و مي ميرد، بدون اينكه اثري از خود بر جاي گذارد.((آندره موروا)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


اگر يك معاون و يا قائم مقام به گونه اي قلبي نپذيرد كه مدير مافوق او، دانسته‌هاي تجربه‌هايش بالاتر از او است، هرگز نمي تواند خدمتگزاري درست باشد.((آندره موروا)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


تا زماني كه انسان گمان مي كند وجودش مي تواند براي جلوگيري از خطا و اشتباه مفيد باشد بايد در پست خود باقي بماند.((آندره موروا)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


در رازداري، مسرت و سرور ويژه ي خودش نهفته است.((آندره موروا)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


من متخصص انديشه ها و باورهاي ژنرال هاي خود هستم.((مارشال ليوتي)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


نمود شخصي همان ميزان حكومت مي كند كه خود شخص.((آندره موروا)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


چه بسيارند مرداني كه گناهكار و مجرم نيستند مگر به دليل ضعف آنان براي يك زن.((ناپلئون بناپارت)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


براي همگان، حكومت كردن بر خانه از هر جاي ديگر و هر امر ديگري دشوارتر است.((آندره موروا)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


رازداري نقشي است كه حاضر جوابي و دانايي ويژه ي خود را لازم دارد، اما از همه جهت، مسرت انگيز و شعف [ =شادماني ] آميز است.((آندره موروا)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


تو نانت را از عرق جبين خود خواهي خورد.((مثل قديمي)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


سرور و مسرت بسيار زياد به دست آمده از كار خوب به حدي است كه مي تواند جانشين تمام مسرت ها و خوشي هاي جهان گردد.((آندره موروا)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


بهشت يك باغبان، باغ او است و بهشت يك نجار، ميز كارگاه او مي باشد.((آندره موروا)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


زن خوب، وزير دارايي خوبي براي خانه است و در اثر لطف و مهرباني و بينايي و بينش او است كه بودجه ي خانه هميشه در تعادل است.((آندره موروا)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


يك زن از نتايج زحمت هاي خود در تنظيم خانه كه دنياي كوچك كاملي است بايد به همان ميزان مغرور و مفتخر باشد كه يك رجل دولتي برجسته اي كه توانسته مملكتي را نظم و ترتيب بخشيده و سازمان دهد.((آندره موروا)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


مسئله ي بزرگي و كوچكي در كارها اهميت ندارد، چيزي كه اهميت دارد، كامل و تمام عيار و بي نقص بودن كار است، حال حجم و اندازه ي آن هرچه مي خواهد باشد.((مارشال ليوتي)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


هيچ آموزشي بدون كارداني مناسب نيست.((آندره موروا)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


چيزي كه بدون زحمت و رنج آموخته شود روزي فراموش مي شود.((آندره موروا)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


بهتر است انسان ميزان و مقدار كمي از امور را كامل فرا گيرد تا اينكه به طور متوسط مقدار زيادي از مواد را بياموزد.((آندره موروا)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


هدف آموزش و پرورش اين نيست كه متخصص و اهل فن تحويل بدهد، بلكه هدف آموزش اين است كه فكر و هوش عالي بسازد.((آندره موروا)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


به هر انديشه و هوش و ادراكي، غذاي ويژه ي خودش را بايد تجويز كرد كه مطابق با اشتهاي آن انديشه باشد.((آندره موروا)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


در ادبيات نيز مانند عشق نمي توان به گزينش ديگري اعتماد كرد. بايد كه مؤمن و معتقد و وفادار باشيم نسبت به آنچه كه طبع و انديشه ي ما مي پسندد.((آندره موروا)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


صرف داشتن موهبت و استعداد كافي نيست، زيرا اگر آن را به حال خود رها كنند عقيم مي ماند.((آندره موروا)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


واژه‌هاي كليدي: سخنان بزرگان | جملات زيبا | جمله | سخن بزرگان | جملات بزرگان | جملات | جملات قصار | سخنان زیبا | جملات ناب | جملات سنگین | جمله های باحال | جمله های زیبا | گفته های بزرگان | گفتار نیک | گفتار بزرگان | جملات ماندگار | سخنان زیبا | جملات زیبا | سخنان قصار | جملات کوتاه | سخنان کوتاه | سخنان آموزنده | گفته های آموزنده

سپاسگزاري: از اينكه گفته‌ها و جستارهاي اين سايت را تنها با «نام وُ نشاني ره‌پو»، به همراه «نامِ كتاب‌هايي» كه جستارها(جستارهاي‌كوتاه، داستان‌ها، چامه‌ها و...) از آن برگرفته شده‌است، به كار مي‌بريد و از اين راه سببي مي‌شويد براي دلگرميِ نويسندگان، مترجمان، مؤلفان، ناشران و همه‌ي كساني كه در زمينه‌ي چاپ وُ نشر كتاب كوشا هستند؛ وَ همچنين كساني كه مي‌كوشند، فرهنگ كتاب‌خواني و آموختن را در اينترنت گسترش دهند، سپاسگزاريم.

* تمامي گفته‌ها و جستارهاي اين سايت به سبب روش گردآوري و  ويرايش آن‌ها براي شما بازديدكنندگان  بزرگوار قابل تشخيص هستند.

براي نمايش گفته‌ها در وب‌سايت يا وبلاگ خود، اين كد را به صفحه‌ي مورد نظرتان بيفزاييد.

همچنين مي‌توانيد براي تنظيمات دلخواه، به بخش دريافت كد با تنظيمات دلخواه مراجعه فرماييد.

بياب واژه‌ها را در كلمه‌ها
شمار نمايش گفتارها در هر صفحه
موضوعات برگزيده شده توسط دسته‌اي از كلمات هم‌معني، گفته‌ها را جستجو مي‌كنند. براي جستجوي دقيق‌تر از جستجوگر استفاده كنيد. پس از گزينش موضوع، نام موضوع در كادر جستجوگر در ميان دو نشانه تعجب ( ! ! ) در كادر فرمان افزوده مي‌گردد. با استفاده از فرمان‌هاي جستجو، همراه با اين گزينه مي‌توانيد به نتايج دلخواه دست يابيد.
جستجوي ساده : كلمه يا كلمه هاي مورد نظر را با فاصله تايپ كنيد.
جستجوي واژه : واژه را بين دو نشانه " " بگذاريد.
جستجوي گفته هاي يك گوينده : نام گوينده را بين دو نشانه $ $ بگذاريد.
جستجوي موضوع : موضوع را در ميان دو نشانه ! ! بگذاريد. بايد نام موضوعات را بدانيد.
كلمه اي در گفته ها نباشد : اگر مي خواهيد كلمه اي در گفته نباشد آن را بين دو نشانه - - (منها) قرار دهيد.

براي اطلاعات بيشتر بر روي  لينك راهنما در پايين كادر جستجوگر كليك كنيد.
مي توانيد همه يا برخي از فرمانها را در كنار هم استفاده نماييد.
هيچ واژه‌اي براي جستجو وارد نشده است.
كليد جستجو بايد بيش از يك حرف باشد.