بانک سخنان بزرگان

زمان جستجو: 0.047 ثانيه

نمايش 30 گفتار اتفاقي از 18526 گفتار موجود

عشق و فروتني، جامه اي برازنده ي مرشدي پرهيزگار باشد، نه سزاوار جاه طلبي مغرور.((ويليام شكسپير)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


فروتني، نردبان بزرگي و بلندي است.((ويليام شكسپير)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


نااميدي كامل مي تواند در كنار درخشان ترين نوآوري ها به سر بَرَد. از كار افتادگي و شكوفايي، يكديگر را جذب مي كنند.((ژان پل سارتر)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


چيست بزرگ منشي بزرگ منش ترين انسان در قبال بزرگ منشي اي كه فروتن ترين كس داراست، با توجه به اينكه وي خود را در طبيعت و جهان در مقام " انسان " احساس مي كند!((نيچه)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


نمي توان گفت آنچه براي يك نفر سزاوار است براي فرد ديگر هم سزاوار مي باشد. براي مثال، انكار نفس و افتادگي سزاوار يك فرمانده نيست و برايش فضيلت محسوب نمي شود. حكم يكسان صادر كردن براي همه غير اخلاقي است.((نيچه)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


عشق، خطري است در كمين تنهاترين كس، عشق به هر چيزي كه زنده باشد و بس! براستي؛ خنده آور است جنون و فروتني من در عشق!((نيچه)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


تكبر، زاييده قدرت مادي است و فروتني، زاييده ضعف معنوي.((نيچه)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


من فكر مي كنم كه هنرمندان غالباً نمي دانند بهترين استعداد آنها در كجاست، زيرا بسيار پر مدعا هستند و براي مثال با مشاهده گياهان سربلند از توجه به گياهان فروتن غافل مي شوند.((نيچه)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


اگر گام در معبدي نهادي تا اوج فروتني و هراس خود را نشان دهي، براي هميشه برتري كسي را نسبت به كس ديگر نخواهي يافت. براي تو كافي است گام در معبدي نهي، بي آنكه كسي تو را ببيند.((جبران خليل جبران)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


از اين مصيبتي گرانتر نيست كه ابلهان، دانايان را به فروتني بخوانند.((گوته)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


من بر اين باورم كه عشق به يك شخص ِبزرگوار، بيش از هر چيز ديگر به انسان فروتني مي آموزد.((آندره ژيد)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


تا زماني كه به قدرت نرسيده اي فرمانبردار باش و چون به آن رسيدي، فروتن.((آناتول فرانس)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


درختان بارور خم مي شوند و مردان بزرگ فروتن هستند. تنها شاخه هاي خشك و مردان نادان مي شكنند، اما خم نمي شوند.((مثل سانسكريتي)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


فروتني زينت علم و كمال و جاه و جلال است. اهل هنر اگر فروتن باشند، هنر آنان بهتر جلوه مي كند؛ همان طور كه سايه عكس آن را برجسته و نمودار مي كند، فروتني نيز هنر را آشكار مي سازد.((؟)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


انسان فروتن، كسي است كه در فضيلت خود، هم داراي باور است و هم فروتني دارد، ولي همچنين، توانايي درك محدوديت هر يك را نيز دارا است.((شري كارتر اسكات)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


پدر و مادر، زندگيشان را با فروتني به فرزند مي بخشند.((اُرد بزرگ)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


درياها نماد فروتني هستند؛ در نهاد خود كوههايي فراتر از خشكي دارند، اما هيچ گاه آن را به رخ ما نمي كشند.((اُرد بزرگ)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


شاخ پربار سر بر زمين مي نهد و شكوه آن همچنان در فروتني او جلوه گر است.((گاندي)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


هر چه انسان، وجود ارزشمندتري داشته باشد به همان اندازه مؤدب و فروتن است.((پروفسور حسابي)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


دانش، در بالاترين سطوح پيشرفت انسانيت به گونه‌اي مثبت، با حسي از اسرار، احترام [=بزرگ‌داشت] آميخته به ترس، فروتني، ناداني نهايي و حسي از فداكاري، همبستگي دارد.((آبراهام مازلو)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


خودبيني، چنبره و محيط گيرايي اش درون است و افتادگي، پيرامون و بيرون ماست و اين مي تواند همگان را به سوي ما بكشاند.((اُرد بزرگ)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


هميشه دوست داشتم فرصتي دست مي داد تا فروتني را تمرين كنم، اما همواره به ياد مي آوردم كه من مهمتر از آن هستم كه اوقاتم را صرف چنين اموري كنم.((اسحاق سينگر)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


انسان همچون رودخانه است؛ هرچه عميق تر باشد آرام تر و متواضع تر است.((مثل آلماني)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


كاري را كه من كردم، وظيفه هر انساني است نسبت به پيشينيان خود؛ كه كار آنان را با ديده ي منت بنگرد و اگر خلل يا سهوي در كار آنان مشاهده كرد با فروتني در درست كردن آن بكوشد.((خوارزمي)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


كسي شايستگي سرفرازي و سروري را دارد كه فروتن و بخشنده باشد، بكوشد، بجويد، با همراهان همدل در طلب دانش و تجربه سفر كند و هميشه با همه كس به مدارا و آهستگي رفتار نمايد.((بزرگمهر)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


بهترين كارها، سه كار است: فروتني به هنگام چيره شدن (و تسلّط يافتن بر كسي) و گذشت به هنگام قدرت و بخشش بدون منّت.((حضرت محمد (ص))) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


دانش بياموزيد و به خاطر آن، آرامش و سنگيني (نيز) ياد بگيريد و براي كسي كه از او علم مي‌آموزيد، تواضع كنيد.((حضرت محمد (ص))) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


‌براي كسي كه از او علم ياد گرفته‌ايد، فروتني كنيد و (حتّي) براي كسي كه به آن علم مي‌آموزيد، تواضع نماييد و (مانند)‌ علماي متكبّر نباشيد.((حضرت محمد (ص))) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


پادشاه عادلي كه متواضع است، سايه‌ي خدا و نيزه‌ي او در زمين است و براي او (‌به اندازه‌ي‌) عمل هفتاد راستگو (درستكار) بالا برده مي‌شود. (هر عملي كه انجام مي‌دهد، هفتاد برابر مي‌شود.)((حضرت محمد (ص))) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


پادشاه عادلي كه فروتن است سايه‌ي‌ خدا در زمين است (زيرا)‌ فرد ضعيف به او پناهنده مي‌شود و مظلوم (‌هم) به وسيله‌ي او ياري مي‌شود.((حضرت محمد (ص))) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


واژه‌هاي كليدي: سخنان بزرگان | جملات زيبا | جمله | سخن بزرگان | جملات بزرگان | جملات | جملات قصار | سخنان زیبا | جملات ناب | جملات سنگین | جمله های باحال | جمله های زیبا | گفته های بزرگان | گفتار نیک | گفتار بزرگان | جملات ماندگار | سخنان زیبا | جملات زیبا | سخنان قصار | جملات کوتاه | سخنان کوتاه | سخنان آموزنده | گفته های آموزنده

سپاسگزاري: از اينكه گفته‌ها و جستارهاي اين سايت را تنها با «نام وُ نشاني ره‌پو»، به همراه «نامِ كتاب‌هايي» كه جستارها(جستارهاي‌كوتاه، داستان‌ها، چامه‌ها و...) از آن برگرفته شده‌است، به كار مي‌بريد و از اين راه سببي مي‌شويد براي دلگرميِ نويسندگان، مترجمان، مؤلفان، ناشران و همه‌ي كساني كه در زمينه‌ي چاپ وُ نشر كتاب كوشا هستند؛ وَ همچنين كساني كه مي‌كوشند، فرهنگ كتاب‌خواني و آموختن را در اينترنت گسترش دهند، سپاسگزاريم.

* تمامي گفته‌ها و جستارهاي اين سايت به سبب روش گردآوري و  ويرايش آن‌ها براي شما بازديدكنندگان  بزرگوار قابل تشخيص هستند.

براي نمايش گفته‌ها در وب‌سايت يا وبلاگ خود، اين كد را به صفحه‌ي مورد نظرتان بيفزاييد.

همچنين مي‌توانيد براي تنظيمات دلخواه، به بخش دريافت كد با تنظيمات دلخواه مراجعه فرماييد.

بياب واژه‌ها را در كلمه‌ها
شمار نمايش گفتارها در هر صفحه
موضوعات برگزيده شده توسط دسته‌اي از كلمات هم‌معني، گفته‌ها را جستجو مي‌كنند. براي جستجوي دقيق‌تر از جستجوگر استفاده كنيد. پس از گزينش موضوع، نام موضوع در كادر جستجوگر در ميان دو نشانه تعجب ( ! ! ) در كادر فرمان افزوده مي‌گردد. با استفاده از فرمان‌هاي جستجو، همراه با اين گزينه مي‌توانيد به نتايج دلخواه دست يابيد.
جستجوي ساده : كلمه يا كلمه هاي مورد نظر را با فاصله تايپ كنيد.
جستجوي واژه : واژه را بين دو نشانه " " بگذاريد.
جستجوي گفته هاي يك گوينده : نام گوينده را بين دو نشانه $ $ بگذاريد.
جستجوي موضوع : موضوع را در ميان دو نشانه ! ! بگذاريد. بايد نام موضوعات را بدانيد.
كلمه اي در گفته ها نباشد : اگر مي خواهيد كلمه اي در گفته نباشد آن را بين دو نشانه - - (منها) قرار دهيد.

براي اطلاعات بيشتر بر روي  لينك راهنما در پايين كادر جستجوگر كليك كنيد.
مي توانيد همه يا برخي از فرمانها را در كنار هم استفاده نماييد.
هيچ واژه‌اي براي جستجو وارد نشده است.
كليد جستجو بايد بيش از يك حرف باشد.