زمان جستجو: 0.344 ثانيه

نمايش 10 گفتار اتفاقي از 18526 گفتار موجود

آدمي، پس از اينكه بر درد خودآگاهي پيروز مي‌شود، در نهايت، خودآگاهي، چيز زيبايي به نظر مي‌رسد.((آبراهام مازلو)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


درباره‌ي چيزي شناخت پيدا كردن بهتر است تا درباره‌ي آن چيز، سرگشته و سرگردان بودن و درباره‌ي آن به انديشه پرداختن.((آبراهام مازلو)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


شرايط خوب، گرچه كارآيي خوبي در بيشتر افراد دارد، با وجود اين، كارآيي بد و حتي اندوه‌باري هم در بخش كوچكي از جمعيت كشور دارد.((آبراهام مازلو)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


بي‌نهايت را در كف دست‌تان و ابديت را در يك ساعت نگاه داريد.((ويليام بليك)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


بي‌گناهي از روي ناداني مانند بي‌گناهي همراه با دانايي يا خردمندانه‌ي يك فرد نيست.((آبراهام مازلو)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


اگر نادان باشي، هرگز بيچاره نخواهي شد.((آبراهام مازلو)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


تنها با دانش راستين و رشد و پختگي كامل است كه مي‌توان در جهان كاستي به رشد و بالندگي رسيد.((آبراهام مازلو)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


براي فرد پاكدامن، همه چيز به گونه‌ي برابر در راستاي گمان پيش مي‌رود؛ همه چيز به گونه‌اي يكسان از اهميت برخوردار و جالب است.((آبراهام مازلو)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


اگر آدمي هيچ چشم‌داشتي نداشته باشد، اگر نتواند هيچ چيز را پيش بيني يا تصور كند، اگر به چَم ويژه، آينده‌اي وجود نداشته باشد، نه جاي نوميدي وجود خواهد داشت، نه احتمال رخ دادن رويدادي.((آبراهام مازلو)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


شخص آفريننده، فردي پاكدامن است.((آبراهام مازلو)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


معاني واژه‌هاي كليدي: سخن | جملات زيبا | جمله | سخن بزرگان | جملات بزرگان | جملات | جملات قصار

سپاسگزاري: از اينكه گفته‌ها و جستارهاي اين سايت را تنها با «نام وُ نشاني ره‌پو»، به همراه «نامِ كتاب‌هايي» كه جستارها(جستارهاي‌كوتاه، داستان‌ها، چامه‌ها و...) از آن برگرفته شده‌است، به كار مي‌بريد و از اين راه سببي مي‌شويد براي دلگرميِ نويسندگان، مترجمان، مؤلفان، ناشران و همه‌ي كساني كه در زمينه‌ي چاپ وُ نشر كتاب كوشا هستند؛ وَ همچنين كساني كه مي‌كوشند، فرهنگ كتاب‌خواني و آموختن را در اينترنت گسترش دهند، سپاسگزاريم.

* تمامي گفته‌ها و جستارهاي اين سايت به سبب روش گردآوري و  ويرايش آن‌ها براي شما بازديدكنندگان  بزرگوار قابل تشخيص هستند.

براي نمايش گفته‌ها در وب‌سايت يا وبلاگ خود، اين كد را به صفحه‌ي مورد نظرتان بيفزاييد.

همچنين مي‌توانيد براي تنظيمات دلخواه، به بخش دريافت كد با تنظيمات دلخواه مراجعه فرماييد.

بياب واژه‌ها را در كلمه‌ها
شمار نمايش گفتارها در هر صفحه
موضوعات برگزيده شده توسط دسته‌اي از كلمات هم‌معني، گفته‌ها را جستجو مي‌كنند. براي جستجوي دقيق‌تر از جستجوگر استفاده كنيد. پس از گزينش موضوع، نام موضوع در كادر جستجوگر در ميان دو نشانه تعجب ( ! ! ) در كادر فرمان افزوده مي‌گردد. با استفاده از فرمان‌هاي جستجو، همراه با اين گزينه مي‌توانيد به نتايج دلخواه دست يابيد.
جستجوي ساده : كلمه يا كلمه هاي مورد نظر را با فاصله تايپ كنيد.
جستجوي واژه : واژه را بين دو نشانه " " بگذاريد.
جستجوي گفته هاي يك گوينده : نام گوينده را بين دو نشانه $ $ بگذاريد.
جستجوي موضوع : موضوع را در ميان دو نشانه ! ! بگذاريد. بايد نام موضوعات را بدانيد.
كلمه اي در گفته ها نباشد : اگر مي خواهيد كلمه اي در گفته نباشد آن را بين دو نشانه - - (منها) قرار دهيد.

براي اطلاعات بيشتر بر روي  لينك راهنما در پايين كادر جستجوگر كليك كنيد.
مي توانيد همه يا برخي از فرمانها را در كنار هم استفاده نماييد.
هيچ واژه‌اي براي جستجو وارد نشده است.
كليد جستجو بايد بيش از يك حرف باشد.