زمان جستجو: 0.784 ثانيه

نمايش 10 گفتار اتفاقي از 18526 گفتار موجود

تجربه كردن، تنها آغاز دانش به شمار مي‌رود؛ يعني تجربه، ضروري است، ولي كافي نيست.((آبراهام مازلو)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


چيزي را كه انسان برتر، خوب مي‌پندارد، به راستي خوب است.((ارسطو)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


دگرگوني و تكامل، يعني درست برگزيدن و تصميم گرفتن؛ كه اين خود به چَم [= معني] ارزش‌گذاري است.((آبراهام مازلو)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


براي افرادي كه مراحل كمال را طي مي‌كنند، قانون، بيشتر روشي است براي جستجوي برابري، راستي، خوبي و غيره تا امنيت مالي، نيكويي، مقام، ارزش، حاكميت، مردانگي و مانند آن.((آبراهام مازلو)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


اگر آدمي با مرگ آشتي كند، يا حتي اگر بداند كه با مرگ، آسوده و باشكوه به ماورا خواهد پيوست، در آن صورت، هر روز با روز ديگر، ديگرگون خواهد بود؛ زيرا آن ذهنيتي كه ما از مرگ داريم كه كاسه‌اي زير نيم كاسه است- يعني هراس از مرگ- از بين خواهد رفت.((آبراهام مازلو)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


درست است كه تاييد يافته‌ها، پشتوانه‌ي دانش است، با وجود اين، اگر دانشمندان، خود را تنها كساني بدانند كه حق تاييد يافته‌ها را دارند، دچار خطاي بزرگي مي‌شوند.((آبراهام مازلو)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


هميشه افراد پيشگام، آفريننده و كاوشگر، افرادي يكه و تنها هستند كه به تنهايي با تضادهاي دروني، ترس‌ها و سپرهاي دفاعي خود در برابر خودخواهي و غرور و حتي در برابر پارانويا [ =جنون بدبيني ] مبارزه مي‌كنند.((آبراهام مازلو)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


عشق، اين توانايي را به آدمي مي‌بخشد كه چهره‌ي راستين خود را نشان دهد، شكفته شود، سلاح‌هاي دفاعي خود را از دست بنهد و بگذارد نه تنها از نظر جسمي، كه از نظر رواني و معنوي نيز به كلي برهنه شود.((آبراهام مازلو)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


ما در روابط عادي خود با پيرامونيان، تا اندازه‌اي مرموز هستيم و نمي‌گذاريم شخص روبرو، پي به خويشتن راستين ما ببرد، ولي در رابطه‌ي عاشقانه، نمي‌توانيم چهره‌ي راستين خود را پنهان كنيم.((آبراهام مازلو)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


هنگامي كه آدمي، كسي يا چيزي را دوست داشته باشد، آن را رها مي‌كند تا به حال خود باشد.((آبراهام مازلو)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


معاني واژه‌هاي كليدي: سخن | جملات زيبا | جمله | سخن بزرگان | جملات بزرگان | جملات | جملات قصار

سپاسگزاري: از اينكه گفته‌ها و جستارهاي اين سايت را تنها با «نام وُ نشاني ره‌پو»، به همراه «نامِ كتاب‌هايي» كه جستارها(جستارهاي‌كوتاه، داستان‌ها، چامه‌ها و...) از آن برگرفته شده‌است، به كار مي‌بريد و از اين راه سببي مي‌شويد براي دلگرميِ نويسندگان، مترجمان، مؤلفان، ناشران و همه‌ي كساني كه در زمينه‌ي چاپ وُ نشر كتاب كوشا هستند؛ وَ همچنين كساني كه مي‌كوشند، فرهنگ كتاب‌خواني و آموختن را در اينترنت گسترش دهند، سپاسگزاريم.

* تمامي گفته‌ها و جستارهاي اين سايت به سبب روش گردآوري و  ويرايش آن‌ها براي شما بازديدكنندگان  بزرگوار قابل تشخيص هستند.

براي نمايش گفته‌ها در وب‌سايت يا وبلاگ خود، اين كد را به صفحه‌ي مورد نظرتان بيفزاييد.

همچنين مي‌توانيد براي تنظيمات دلخواه، به بخش دريافت كد با تنظيمات دلخواه مراجعه فرماييد.

بياب واژه‌ها را در كلمه‌ها
شمار نمايش گفتارها در هر صفحه
موضوعات برگزيده شده توسط دسته‌اي از كلمات هم‌معني، گفته‌ها را جستجو مي‌كنند. براي جستجوي دقيق‌تر از جستجوگر استفاده كنيد. پس از گزينش موضوع، نام موضوع در كادر جستجوگر در ميان دو نشانه تعجب ( ! ! ) در كادر فرمان افزوده مي‌گردد. با استفاده از فرمان‌هاي جستجو، همراه با اين گزينه مي‌توانيد به نتايج دلخواه دست يابيد.
جستجوي ساده : كلمه يا كلمه هاي مورد نظر را با فاصله تايپ كنيد.
جستجوي واژه : واژه را بين دو نشانه " " بگذاريد.
جستجوي گفته هاي يك گوينده : نام گوينده را بين دو نشانه $ $ بگذاريد.
جستجوي موضوع : موضوع را در ميان دو نشانه ! ! بگذاريد. بايد نام موضوعات را بدانيد.
كلمه اي در گفته ها نباشد : اگر مي خواهيد كلمه اي در گفته نباشد آن را بين دو نشانه - - (منها) قرار دهيد.

براي اطلاعات بيشتر بر روي  لينك راهنما در پايين كادر جستجوگر كليك كنيد.
مي توانيد همه يا برخي از فرمانها را در كنار هم استفاده نماييد.
هيچ واژه‌اي براي جستجو وارد نشده است.
كليد جستجو بايد بيش از يك حرف باشد.