زمان جستجو: 0.078 ثانيه

نمايش 10 گفتار اتفاقي از 18526 گفتار موجود

پيش از آنكه با كسي پيماني ببنديد، درباره توانايي خود در اجراي آن دمي بينديشيد و سپس پاسخ گوييد.((اُرد بزرگ)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


ديدگاه خوب مردم، بهترين پشتيبان برگزيدگان است.((اُرد بزرگ)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


آنگاه كه سنگ خويشتن را به سينه مي زنيد، نبايد اميد داشته باشيد كه همگان فرمانبردار شما باشند.((اُرد بزرگ)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


فرهنگ هاي هم ريشه انگيزه اي توانمند است كه موجب همبستگي كشورها در آينده مي شود.((اُرد بزرگ)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


كسي كه نسبت به سرنوشت ميهن و مردم سرزمين خويش بي انگيزه است، ارزش ياد كردن ندارد.((اُرد بزرگ)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


آدم خودباور هيچ گاه براي رسيدن به ماديات، ارزشهاي انساني را زير پا نمي گذارد.((اُرد بزرگ)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


اهل فرهنگ و هنر، سازندگان آينده اند.((اُرد بزرگ)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


در دوي زندگي هميشه حريف را شانه به شانه ات بپندار و هميشه با خود بگو تنها يك گام پيش ترم، تنها يك گام.((اُرد بزرگ)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


اگر مي خواهي كسي را بزرگ كني، پيوسته از او به دشمني ياد كن.((اُرد بزرگ)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


پوزش خواستن پس از اشتباه زيباست، حتي اگر از يك كودك باشد.((اُرد بزرگ)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


معاني واژه‌هاي كليدي: سخن | جملات زيبا | جمله | سخن بزرگان | جملات بزرگان | جملات | جملات قصار

سپاسگزاري: از اينكه گفته‌ها و جستارهاي اين سايت را تنها با «نام وُ نشاني ره‌پو»، به همراه «نامِ كتاب‌هايي» كه جستارها(جستارهاي‌كوتاه، داستان‌ها، چامه‌ها و...) از آن برگرفته شده‌است، به كار مي‌بريد و از اين راه سببي مي‌شويد براي دلگرميِ نويسندگان، مترجمان، مؤلفان، ناشران و همه‌ي كساني كه در زمينه‌ي چاپ وُ نشر كتاب كوشا هستند؛ وَ همچنين كساني كه مي‌كوشند، فرهنگ كتاب‌خواني و آموختن را در اينترنت گسترش دهند، سپاسگزاريم.

* تمامي گفته‌ها و جستارهاي اين سايت به سبب روش گردآوري و  ويرايش آن‌ها براي شما بازديدكنندگان  بزرگوار قابل تشخيص هستند.

براي نمايش گفته‌ها در وب‌سايت يا وبلاگ خود، اين كد را به صفحه‌ي مورد نظرتان بيفزاييد.

همچنين مي‌توانيد براي تنظيمات دلخواه، به بخش دريافت كد با تنظيمات دلخواه مراجعه فرماييد.

بياب واژه‌ها را در كلمه‌ها
شمار نمايش گفتارها در هر صفحه
موضوعات برگزيده شده توسط دسته‌اي از كلمات هم‌معني، گفته‌ها را جستجو مي‌كنند. براي جستجوي دقيق‌تر از جستجوگر استفاده كنيد. پس از گزينش موضوع، نام موضوع در كادر جستجوگر در ميان دو نشانه تعجب ( ! ! ) در كادر فرمان افزوده مي‌گردد. با استفاده از فرمان‌هاي جستجو، همراه با اين گزينه مي‌توانيد به نتايج دلخواه دست يابيد.
جستجوي ساده : كلمه يا كلمه هاي مورد نظر را با فاصله تايپ كنيد.
جستجوي واژه : واژه را بين دو نشانه " " بگذاريد.
جستجوي گفته هاي يك گوينده : نام گوينده را بين دو نشانه $ $ بگذاريد.
جستجوي موضوع : موضوع را در ميان دو نشانه ! ! بگذاريد. بايد نام موضوعات را بدانيد.
كلمه اي در گفته ها نباشد : اگر مي خواهيد كلمه اي در گفته نباشد آن را بين دو نشانه - - (منها) قرار دهيد.

براي اطلاعات بيشتر بر روي  لينك راهنما در پايين كادر جستجوگر كليك كنيد.
مي توانيد همه يا برخي از فرمانها را در كنار هم استفاده نماييد.
هيچ واژه‌اي براي جستجو وارد نشده است.
كليد جستجو بايد بيش از يك حرف باشد.