بانک سخنان بزرگان

زمان جستجو: 0.047 ثانيه

نمايش 30 گفتار اتفاقي از 18526 گفتار موجود

به راستي كه بيزاري، بيش از شرابخواري، خانه‌ها را ويران كرده است و بيش از جنگها، جان آدميان را بر باد داده است.((فلورانس اسكاول شين)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


هر كنشي كه به هنگام خشم و بيزاري انجام پذيرد، واكنشي ناخوشايند خواهد داشت.((فلورانس اسكاول شين)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


اگر شكست خورده باشيد و به كاميابي ديگري نفرت بورزيد، راه كاميابي خود را مي بنديد.((فلورانس اسكاول شين)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


هرچه بيشتر نفرت بورزيد، بر دوام نفرت خود افزوده ايد و در ذهن خود، شياري از نفرت حك مي كنيد كه خود را در حالت هميشگي چهره تان نشان خواهد داد.((فلورانس اسكاول شين)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


هيچ انساني براي تندرستي خودش هم كه شده، نبايد نفرت بورزد.((فلورانس اسكاول شين)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


نفرت، چون بكارگيري پي در پي زهر است.((فلورانس اسكاول شين)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


بيزاري و ناشكيبايي، نيرو و توان آدمي را از چنگ او مي ربايد.((فلورانس اسكاول شين)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


نقل قول نادرست اغلب معلول يك نيت ناپاك است و در نهايت، بي شرمي نفرت انگيز و فرومايگي فطرت و بدذاتي و چنين شخصي همانند كسي كه دست به جعل سند مي زند ديگر در اختيار خودش نيست و تا ابد اخلاق صدق و راستي را از كف مي دهد.((آرتور شوپنهاور)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


همه جا سادگي و بي ريايي جذاب است و تزوير نفرت انگيز.((آرتور شوپنهاور)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


نگارش شتابزده و بي دقت، بي احترامي نفرت انگيز به خواننده است.((آرتور شوپنهاور)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


كينه پنهان نمي ماند.((ويليام شكسپير)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


به راستي اگر انسان، انديشه‌ي خود را متوجه به وجود راستين نمايد، ديگر زمان آن نخواهد داشت كه رفتار افراد را در نظر آورد و با مردم ستيزه كند و درباره‌ي آنها دشمني و كينه در درون خود بپروراند.((افلاطون)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


سازگاري، عكس ناسازگاري است، آرزو، عكس نفرت و جلب شيئي، عكس دفع آن است.((افلاطون)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


آنجا كه عشق يا نفرت اهميتي ندارد، زن نقشي ميانه بر عهده مي گيرد.((نيچه)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


انسان هاي سنگين جان و سختگير دقيقا با آنچه ديگري را سنگين تر مي كند، يعني عشق و نفرت، سبكتر مي شوند و گاهي به سطح مي آيند.((نيچه)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


در مردم داري هيچ نشاني از نفرت انساني نيست، اما به همين دليل هم تحقير انسانها بسيار است.((نيچه)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


زن نفرت را تا به آن پايه مي آموزد كه دلبري را از ياد مي برد.((نيچه)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


تا زماني كه امري يا كسي را كم ارزش مي پنداريم، نفرت نمي ورزيم، بلكه تازه زماني چنين مي كنيم كه آن را همسان يا برتر مي دانيم.((نيچه)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


به خُردان و بيچارگان بس نزديك زيسته اي. از كين پنهان شان بگريز! آنان در برابر تو سراپا كين اند و بس.((نيچه)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


فراتر و برتر مي روي. اما هرچه بالاتر روي چشم رشك [ =حسد ] تو را كوچك تر مي بيند و آن كه پرواز مي كند از همه بيش نفرت مي انگيزد.((نيچه)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


زير بار منت هاي بزرگ بودن كينه توز مي كند نه سپاس گزار و چون نيكي كوچكي از ياد نرود به كرمي جونده بدل مي شود.((نيچه)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


خوش تر دارم كه «قديس ستون نشين» باشم تا گردبادي از كين.((نيچه)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


جفت هاي ناجور را هميشه بدترين كينه توزان يافته ام. آنان از همه ي جهان، تاوان اين را مي خواهند كه ديگر تنها نيستند.((نيچه)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


شما را تنها دشمناني باد كه از ايشان بيزار باشيد، نه دشمناني كه خوارشان شماريد. دشمنتان مي بايد مايه ي سربلندي شما باشد: آن گاه كاميابي او كاميابي شما نيز خواهد بود.((نيچه)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


از بين رفتن و نابود شدن، خوشتر از نفرت ورزيدن و هراسيدن است و نابود شدن به مراتب بس خوشتر است از نفرت ورزيدن به خود و هراساندن ديگري.((نيچه)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


زن از چه كس از همه بيش بيزار است؟ آهني به آهن ربا چنين گفت: «از تو از همه بيش بيزارم كه كشش داري، اما نه چندان كه به خود بكشاني.»((نيچه)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


آن مغرور، حتي از اسبي كه كالسكه اش را پيش مي راند بيزار است.((نيچه)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


اگر مقايسه هاي بي پروا دليل سبك سري ( خواست كينه توزانه ) نويسنده نباشند، پس به يقين، دليل خيال خسته و درمانده ي او هستند.((نيچه)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


نسبت به فرد پايين تر از خود نفرت نداريم، بلكه از فرد برابر با خود يا بهتر از خود متنفريم.((نيچه)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


در حقيقت، غيبت تجلي رشك و نفرت فرو خورده ي گروههاي محروم اجتماعي است.((نيچه)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


واژه‌هاي كليدي: سخنان بزرگان | جملات زيبا | جمله | سخن بزرگان | جملات بزرگان | جملات | جملات قصار | سخنان زیبا | جملات ناب | جملات سنگین | جمله های باحال | جمله های زیبا | گفته های بزرگان | گفتار نیک | گفتار بزرگان | جملات ماندگار | سخنان زیبا | جملات زیبا | سخنان قصار | جملات کوتاه | سخنان کوتاه | سخنان آموزنده | گفته های آموزنده

سپاسگزاري: از اينكه گفته‌ها و جستارهاي اين سايت را تنها با «نام وُ نشاني ره‌پو»، به همراه «نامِ كتاب‌هايي» كه جستارها(جستارهاي‌كوتاه، داستان‌ها، چامه‌ها و...) از آن برگرفته شده‌است، به كار مي‌بريد و از اين راه سببي مي‌شويد براي دلگرميِ نويسندگان، مترجمان، مؤلفان، ناشران و همه‌ي كساني كه در زمينه‌ي چاپ وُ نشر كتاب كوشا هستند؛ وَ همچنين كساني كه مي‌كوشند، فرهنگ كتاب‌خواني و آموختن را در اينترنت گسترش دهند، سپاسگزاريم.

* تمامي گفته‌ها و جستارهاي اين سايت به سبب روش گردآوري و  ويرايش آن‌ها براي شما بازديدكنندگان  بزرگوار قابل تشخيص هستند.

براي نمايش گفته‌ها در وب‌سايت يا وبلاگ خود، اين كد را به صفحه‌ي مورد نظرتان بيفزاييد.

همچنين مي‌توانيد براي تنظيمات دلخواه، به بخش دريافت كد با تنظيمات دلخواه مراجعه فرماييد.

بياب واژه‌ها را در كلمه‌ها
شمار نمايش گفتارها در هر صفحه
موضوعات برگزيده شده توسط دسته‌اي از كلمات هم‌معني، گفته‌ها را جستجو مي‌كنند. براي جستجوي دقيق‌تر از جستجوگر استفاده كنيد. پس از گزينش موضوع، نام موضوع در كادر جستجوگر در ميان دو نشانه تعجب ( ! ! ) در كادر فرمان افزوده مي‌گردد. با استفاده از فرمان‌هاي جستجو، همراه با اين گزينه مي‌توانيد به نتايج دلخواه دست يابيد.
جستجوي ساده : كلمه يا كلمه هاي مورد نظر را با فاصله تايپ كنيد.
جستجوي واژه : واژه را بين دو نشانه " " بگذاريد.
جستجوي گفته هاي يك گوينده : نام گوينده را بين دو نشانه $ $ بگذاريد.
جستجوي موضوع : موضوع را در ميان دو نشانه ! ! بگذاريد. بايد نام موضوعات را بدانيد.
كلمه اي در گفته ها نباشد : اگر مي خواهيد كلمه اي در گفته نباشد آن را بين دو نشانه - - (منها) قرار دهيد.

براي اطلاعات بيشتر بر روي  لينك راهنما در پايين كادر جستجوگر كليك كنيد.
مي توانيد همه يا برخي از فرمانها را در كنار هم استفاده نماييد.
هيچ واژه‌اي براي جستجو وارد نشده است.
كليد جستجو بايد بيش از يك حرف باشد.