بانك سخنان بزرگان

زمان جستجو: 0.094 ثانيه

نمايش 30 گفتار اتفاقي از 18526 گفتار موجود

بايد در هر كاري به امكان و عملي بودن آن كار ايمان داشت.((آندره موروا)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


بهترين خلق و خوي، بردباري و متانت و به ويژه، خوش منشي و شوخ طبعي است كه توانايي و قدرت آن را دارد كه براي يك زن و شوهر خوشبختي فوق العاده به بار آورد.((آندره موروا)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


آگاه باشيد! دوست داشتن و عشق ورزيدن را بايد احساس كرد.((آندره موروا)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


عشق، امري كاملاً باطني و ذاتي و مربوط به نفس خود ما است و ما موجوداتي را كه حقيقي باشند دوست نداريم، بلكه موجوداتي را دوست داريم كه خود، آنها را آفريده ايم.((مارسل پروست)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


عشق مانند آن بوته ي خاري است كه هرچه بيشتر در كندن آن از زمين تلاش شود، آن خارها بيشتر در جسم و گوشت طرف مقابل نفوذ و رسوخ مي نمايد.((آندره موروا)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


انسان هميشه در پي چيزي است كه از او دوري مي جويد و رد مي كند چيزي را كه به او تسليم مي گردد.((آندره موروا)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


از نظر يك مرد، براي يك زن، مردن آسانتر است تا با وي زندگاني كردن.((بايرون)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


كسي كه در دسترس و معرض ديد و همنشيني قرار ندارد آسان مي تواند مورد تحسين و ستايش قرار گيرد.((آندره موروا)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


وقتي كه غذايي به عشق و محبت نرسد و بي قوت بماند، يا به خواب مي رود و يا فنا مي شود و يا به علت نقص كمك از مبدأ كمال و فراواني دچار كاستي مي شود.((آندره موروا)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


ستايش، خود گونه اي از هديه و ارمغان است.((آندره موروا)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


همچنان كه عنكبوت چشم براه گرفتار شدن مگس است، زن، چشم براه و در پي به دام افكندن مرد است.((جرج برنارد شاو)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


مرد براي جنگ آفريده شده است و زن براي فراهم كردن آسايش مرد جنگاور.((؟)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


مردي كه سزاوار گرفتن نام "مردي" باشد به كار خود بيش از همه ي جهان و حتا بيش از هر زني كه او را دوست مي دارد عشق مي ورزد.((آندره موروا)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


اگر زن درصدد تلاش و كوشش مجدد براي دور كردن مرد از شغل اش برآيد، جز اينكه كينه و بغض مرد را به خود متوجه سازد نتيجه ي ديگري نمي گيرد.((آندره موروا)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


بهترين كتابها و رمان هاي عاشقانه آنهايي هستند كه به آنها كه سزاوار حقيقي محبت و عشق اند، راه و رسم زندگاني را بياموزند.((آندره موروا)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


يكي از موارد اساسي آيين دلبري اين است كه شخصي كه مي خواهد محبوب باشد بايد وقت بيشتري را صرف تربيت و فرهنگ خويش نمايد.((آندره موروا)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


هر كاري كه با عشق و محبت آغاز مي گردد، لذت بخش و سرورآميز است، اما عشقي كه با كار آميخته شود لذت اش بيشتر و مسرت و سرور آن افزونتر است.((آندره موروا)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


همان گونه كه هر چيز تازه اي، جذابيت و تمايل بيشتري دارد، در برابر، از قابليت فناپذيري بيشتري نيز برخوردار است.((آندره موروا)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


استعداد و ذوق هميشه براي زن و شوهر، تازگي و تجدد و تنوع پايدار و هميشگي ايجاد مي كند.((آندره موروا)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


بزرگترين رمز خسته نشدن، طبيعي بودن است.((آندره موروا)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


كسي كه ديگري را دوست دارد و به راستي به او عشق مي ورزد، هر روز تلاش مي كند يك كشيش دهكده اي باشد كه دوست دارد همه شب خيابان هاي تنگ و پرپيچ و خم خود را طي كند و در محيط انديشه و هوش و استعداد محبوب خود گردش نمايد.((آندره موروا)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


اگر ما دلدار خود را با ويژگي هاي خاص خودش برگزيده ايم، بايد بگذاريم كه او در حركات و پرورش و نمو آزاد باشد.((آندره موروا)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


عشق نياز به تجزيه كننده ندارد، بلكه براي بيان نيازمند شاعر است.((آندره موروا)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


سرور روح در كار و عمل است.((شلي)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


كسي كه با نيروي تمام دوست دارد و با قدرت كامل عشق مي ورزد، مي فهمد كه اگر لازم باشد بايد خود را تازگي مجدد بخشد و دم به دم خويش را نو و نوتر نمايد.((آندره موروا)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


يك عشق بزرگ، به موجودات بسيار ساده قدرت و قابليت تيزهوشي، از خودگذشتگي و اعتماد و اطمينان خاص مي بخشد.((آندره موروا)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


به راستي تسلي بزرگي است كه كسي بتواند در زمان هاي درد و تنهايي و فراق، دست كم يك خاطره ي كامل درخشنده را به ياد آورد.((آندره موروا)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


در خوردن خوشه هاي انگور هميشه بايد از دانه هاي بهتر آغاز كرد.((ساموئل باتلر)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


براي كار كردن كافي نيست كه انسان پشت يك ميز بنشيند، بلكه بايد خود را در هنگام كار از همه ي انديشه هاي گوناگون پاس داشته و در امان نگاه دارد.((آندره موروا)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


بايد بي چون و چرا اشتهاي اشخاصي را كه بي جهت وقت شما را مي گيرند كور ساخت؛ آنها از شما مي خواهند كه منفعت و سوي در كار به آنها برسانيد.((گوته)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


واژه‌هاي كليدي: سخنان بزرگان | جملات زيبا | جمله | سخن بزرگان | جملات بزرگان | جملات | جملات قصار | سخنان زیبا | جملات ناب | جملات سنگین | جمله های باحال | جمله های زیبا | گفته های بزرگان | گفتار نیک | گفتار بزرگان | جملات ماندگار | سخنان زیبا | جملات زیبا | سخنان قصار | جملات کوتاه | سخنان کوتاه | سخنان آموزنده | گفته های آموزنده

سپاسگزاري: از اينكه گفته‌ها و جستارهاي اين سايت را تنها با «نام وُ نشاني ره‌پو»، به همراه «نامِ كتاب‌هايي» كه جستارها(جستارهاي‌كوتاه، داستان‌ها، چامه‌ها و...) از آن برگرفته شده‌است، به كار مي‌بريد و از اين راه سببي مي‌شويد براي دلگرميِ نويسندگان، مترجمان، مؤلفان، ناشران و همه‌ي كساني كه در زمينه‌ي چاپ وُ نشر كتاب كوشا هستند؛ وَ همچنين كساني كه مي‌كوشند، فرهنگ كتاب‌خواني و آموختن را در اينترنت گسترش دهند، سپاسگزاريم.

* تمامي گفته‌ها و جستارهاي اين سايت به سبب روش گردآوري و  ويرايش آن‌ها براي شما بازديدكنندگان  بزرگوار قابل تشخيص هستند.

براي نمايش گفته‌ها در وب‌سايت يا وبلاگ خود، اين كد را به صفحه‌ي مورد نظرتان بيفزاييد.

همچنين مي‌توانيد براي تنظيمات دلخواه، به بخش دريافت كد با تنظيمات دلخواه مراجعه فرماييد.

بياب واژه‌ها را در كلمه‌ها
شمار نمايش گفتارها در هر صفحه
موضوعات برگزيده شده توسط دسته‌اي از كلمات هم‌معني، گفته‌ها را جستجو مي‌كنند. براي جستجوي دقيق‌تر از جستجوگر استفاده كنيد. پس از گزينش موضوع، نام موضوع در كادر جستجوگر در ميان دو نشانه تعجب ( ! ! ) در كادر فرمان افزوده مي‌گردد. با استفاده از فرمان‌هاي جستجو، همراه با اين گزينه مي‌توانيد به نتايج دلخواه دست يابيد.
جستجوي ساده : كلمه يا كلمه هاي مورد نظر را با فاصله تايپ كنيد.
جستجوي واژه : واژه را بين دو نشانه " " بگذاريد.
جستجوي گفته هاي يك گوينده : نام گوينده را بين دو نشانه $ $ بگذاريد.
جستجوي موضوع : موضوع را در ميان دو نشانه ! ! بگذاريد. بايد نام موضوعات را بدانيد.
كلمه اي در گفته ها نباشد : اگر مي خواهيد كلمه اي در گفته نباشد آن را بين دو نشانه - - (منها) قرار دهيد.

براي اطلاعات بيشتر بر روي  لينك راهنما در پايين كادر جستجوگر كليك كنيد.
مي توانيد همه يا برخي از فرمانها را در كنار هم استفاده نماييد.
هيچ واژه‌اي براي جستجو وارد نشده است.
كليد جستجو بايد بيش از يك حرف باشد.