بانك سخنان بزرگان

زمان جستجو: 0.001 ثانيه

نمايش 61 - 80 گفتار از 134 گفتار يافت شده

اگر كس گناه كند، مگذار ديگر چنان كند؛ مگذار به گناه كردن، دل خوش دارد كه انباشتن بدي، دردناك است.((بودا)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


بدكار تا كردار بَدش بَر ندهد، شادي بيند، ولي چون كردار بدش بَر دهد، بدي بيند. نيكوكار نيز تا كردار نيك او بَر ندهد، بدي بيند، ولي چون كردار نيك او بَر دهد، نيكي بيند.((بودا)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


مگذار كَس، نيكي را خُرد انگارد و در دل گويد مرا نخواهد رسيد. ظرف آب نيز از ريزش قطرات آب پُر گردد. دانا پُر از نيكي گردد، گرچه اندك اندك نيكي خويش را گرد آورد.((بودا)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


آن كه دستش زخمي نباشد، شايد به زهر دست زند، ولي زهر آن را كه زخمي نباشد، اثر نكند و او را كه بدي نكند، بدي نباشد.((بودا)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


نه در آسمان، نه در ميان دريا، نه در شكاف كوه، در جهان هيچ‌جا نيست كه شايد آدمي از كردار بد رها باشد.((بودا)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


همه‌ي مردم از جزاي كار بد بر خود لرزند و همه از مرگ هراسند. به ياد دار كه تو نيز چون آناني. مَكُش و مايه‌ي كُشتار مَشو.((بودا)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


مگذار كَس، بدي را خُرد انگارد و در دل گويد مرا نخواهد رسيد. ظرف آب نيز از ريزش قطرات آب پُُر گردد. نادان پُر از بدي گردد، گرچه اندك اندك بدي خويش را گرد آورد.((بودا)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


با هيچ‌كس به دُرُشتي سخن مگوي، چه آنان كه با ايشان سخن گويي، تو را همچنان پاسخ گويند. گفتار خشم‌آميز دردناك است: ضربات يكي پس از ديگري بر تو فرود آيد.((بودا)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


بگذار هركس خود را سوي آنچه درست است، بَرَد و آنگاه بگذار ديگران را بياموزد؛ اين چنين، فرزانه آزرده نگردد.((بودا)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


اگر كسي ديگران را بياموزد تا چون او گردند، چون اختيار خود را دست گيرد، اختيار ديگران را دست تواند گرفت، چه اختيار خود را دست گرفتن، دشوار است.((بودا)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


انجام كارهاي بد آسان است و اين كردارها خود را گزند رسانند. كردارهايي نيك و سودمندند كه انجام‌شان بس دشوار است.((بودا)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


به جهان چنان نگر كه به حباب يا سراب نگري، شهريار مرگ آن را كه به جهان چنين نگرد، نبيند.((بودا)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


آن كه پيش از اين به خطرها نمي‌انديشيد و سپس هشيار گشت، اين جهان را روشني بخشد، چون ماه كه از پشت ابرها بيرون آيد.((بودا)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


تنها، نادانان، بخشندگي را نستايند. خردمند از بخشش شاد گردد.((بودا)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


هيچ گناه نكردن، نيكي كردن، انديشه‌ي خود پاك گرداندن، آموزه‌ي همه‌ي بيداران است.((بودا)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


از پيروزي دشمني زايد، چه شكست خورده، ناشاد است. آن كه پيروزي و شكست را واگذارد، خرسند و شادمان است.((بودا)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


هيچ چيز چون دشمني، بازدارنده از رهايي نيست.((بودا)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


شادي، برتر از آرامش است.((بودا)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


گرسنگي، بدترين ناخوشي‌ها است.((بودا)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


آن كه شيريني تنهايي و آرامش را چشيد، از ترس و گناه رسته [=رهايي يافته] است.((بودا)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد
واژه‌هاي كليدي: سخنان بزرگان | جملات زيبا | جمله | سخن بزرگان | جملات بزرگان | جملات | جملات قصار | سخنان زیبا | جملات ناب | جملات سنگین | جمله های باحال | جمله های زیبا | گفته های بزرگان | گفتار نیک | گفتار بزرگان | جملات ماندگار | سخنان زیبا | جملات زیبا | سخنان قصار | جملات کوتاه | سخنان کوتاه | سخنان آموزنده | گفته های آموزنده

سپاسگزاري: از اينكه گفته‌ها و جستارهاي اين سايت را تنها با «نام وُ نشاني ره‌پو»، به همراه «نامِ كتاب‌هايي» كه جستارها(جستارهاي‌كوتاه، داستان‌ها، چامه‌ها و...) از آن برگرفته شده‌است، به كار مي‌بريد و از اين راه سببي مي‌شويد براي دلگرميِ نويسندگان، مترجمان، مؤلفان، ناشران و همه‌ي كساني كه در زمينه‌ي چاپ وُ نشر كتاب كوشا هستند؛ وَ همچنين كساني كه مي‌كوشند، فرهنگ كتاب‌خواني و آموختن را در اينترنت گسترش دهند، سپاسگزاريم.

* تمامي گفته‌ها و جستارهاي اين سايت به سبب روش گردآوري و  ويرايش آن‌ها براي شما بازديدكنندگان  بزرگوار قابل تشخيص هستند.

براي نمايش گفته‌ها در وب‌سايت يا وبلاگ خود، اين كد را به صفحه‌ي مورد نظرتان بيفزاييد.

همچنين مي‌توانيد براي تنظيمات دلخواه، به بخش دريافت كد با تنظيمات دلخواه مراجعه فرماييد.

بياب واژه‌ها را در كلمه‌ها
شمار نمايش گفتارها در هر صفحه
موضوعات برگزيده شده توسط دسته‌اي از كلمات هم‌معني، گفته‌ها را جستجو مي‌كنند. براي جستجوي دقيق‌تر از جستجوگر استفاده كنيد. پس از گزينش موضوع، نام موضوع در كادر جستجوگر در ميان دو نشانه تعجب ( ! ! ) در كادر فرمان افزوده مي‌گردد. با استفاده از فرمان‌هاي جستجو، همراه با اين گزينه مي‌توانيد به نتايج دلخواه دست يابيد.
جستجوي ساده : كلمه يا كلمه هاي مورد نظر را با فاصله تايپ كنيد.
جستجوي واژه : واژه را بين دو نشانه " " بگذاريد.
جستجوي گفته هاي يك گوينده : نام گوينده را بين دو نشانه $ $ بگذاريد.
جستجوي موضوع : موضوع را در ميان دو نشانه ! ! بگذاريد. بايد نام موضوعات را بدانيد.
كلمه اي در گفته ها نباشد : اگر مي خواهيد كلمه اي در گفته نباشد آن را بين دو نشانه - - (منها) قرار دهيد.

براي اطلاعات بيشتر بر روي  لينك راهنما در پايين كادر جستجوگر كليك كنيد.
مي توانيد همه يا برخي از فرمانها را در كنار هم استفاده نماييد.
هيچ واژه‌اي براي جستجو وارد نشده است.
كليد جستجو بايد بيش از يك حرف باشد.