زمان جستجو: 0.078 ثانيه

نمايش 10 گفتار اتفاقي از 18526 گفتار موجود

در كلاس‌هاي عادي، بچه‌ها بسيار زود ياد مي‌گيرند كه پاداش آفرينش، تنبيه است، در حالي كه تكرار پاسخي كه از بر كرده‌اند، پاداش در بر دارد و به جاي اينكه مسأله را درك كنند، بيشتر روي چيزهايي كه آموزگار از آنها مي‌خواهد، تمركز پيدا مي‌كنند.((آبراهام مازلو)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


همان گونه كه شمپانزه به پاداش پاسخ مي‌دهد، دانش‌آموزان نيز به نمره و آزمونها پاسخ مي‌دهند.((آبراهام مازلو)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


يادگيري مي‌تواند در سراسر زندگي انجام پذيرد.((آبراهام مازلو)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


دست يافتن به خويشتن خود سبب مي‌شود كه آدمي، پاك و راستگو باشد. به اين چَم كه بگذارد رفتار و گفتارش، بيان خود به خودي احساسات درونش باشد.((آبراهام مازلو)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


اگر هدف نهايي آموزش و پرورش، خودشكوفايي باشد، پس آموزش و پرورش بايد بتواند به مردم كمك كند كه بتوانند از شرطي شدني كه فرهنگ‌شان آنها را بدان وادار كرده است، فراتر روند و شهروند دنيا گردند.((آبراهام مازلو)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


پيدا كردن كاري كه فرد بايد در سراسر زندگي بدان سرگرم باشد، تا اندازه‌اي مانند پيدا كردن زوج است.((آبراهام مازلو)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


اگر آدمي از شغل‌ خود خرسند نباشد، يكي از مهم‌ترين راههاي دستيابي به خويشتن را گم كرده است.((آبراهام مازلو)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


مدارس بايد به بچه‌ها كمك كند تا آنها نگريستن به درون خويشتن را ياد بگيرند و از اين دانش نسبت به خويشتن، يكسري ارزش‌ها را كسب كنند.((آبراهام مازلو)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


مشكل اين است كه انسان، تنها موجودي است كه مي‌بيند انسان بودن دشوار است.((آبراهام مازلو)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


چگونه اين پيشامد رخ مي‌دهد كه هر اندازه بيشتر در خويشتن به عنوان موجودي ويژه و بي‌همتا فرو رفته و در پي هويت خويش مي‌رويم، بيشتر كل انسان را در خود مي‌يابيم؟((كارل راجرز)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


معاني واژه‌هاي كليدي: سخن | جملات زيبا | جمله | سخن بزرگان | جملات بزرگان | جملات | جملات قصار

سپاسگزاري: از اينكه گفته‌ها و جستارهاي اين سايت را تنها با «نام وُ نشاني ره‌پو»، به همراه «نامِ كتاب‌هايي» كه جستارها(جستارهاي‌كوتاه، داستان‌ها، چامه‌ها و...) از آن برگرفته شده‌است، به كار مي‌بريد و از اين راه سببي مي‌شويد براي دلگرميِ نويسندگان، مترجمان، مؤلفان، ناشران و همه‌ي كساني كه در زمينه‌ي چاپ وُ نشر كتاب كوشا هستند؛ وَ همچنين كساني كه مي‌كوشند، فرهنگ كتاب‌خواني و آموختن را در اينترنت گسترش دهند، سپاسگزاريم.

* تمامي گفته‌ها و جستارهاي اين سايت به سبب روش گردآوري و  ويرايش آن‌ها براي شما بازديدكنندگان  بزرگوار قابل تشخيص هستند.

براي نمايش گفته‌ها در وب‌سايت يا وبلاگ خود، اين كد را به صفحه‌ي مورد نظرتان بيفزاييد.

همچنين مي‌توانيد براي تنظيمات دلخواه، به بخش دريافت كد با تنظيمات دلخواه مراجعه فرماييد.

بياب واژه‌ها را در كلمه‌ها
شمار نمايش گفتارها در هر صفحه
موضوعات برگزيده شده توسط دسته‌اي از كلمات هم‌معني، گفته‌ها را جستجو مي‌كنند. براي جستجوي دقيق‌تر از جستجوگر استفاده كنيد. پس از گزينش موضوع، نام موضوع در كادر جستجوگر در ميان دو نشانه تعجب ( ! ! ) در كادر فرمان افزوده مي‌گردد. با استفاده از فرمان‌هاي جستجو، همراه با اين گزينه مي‌توانيد به نتايج دلخواه دست يابيد.
جستجوي ساده : كلمه يا كلمه هاي مورد نظر را با فاصله تايپ كنيد.
جستجوي واژه : واژه را بين دو نشانه " " بگذاريد.
جستجوي گفته هاي يك گوينده : نام گوينده را بين دو نشانه $ $ بگذاريد.
جستجوي موضوع : موضوع را در ميان دو نشانه ! ! بگذاريد. بايد نام موضوعات را بدانيد.
كلمه اي در گفته ها نباشد : اگر مي خواهيد كلمه اي در گفته نباشد آن را بين دو نشانه - - (منها) قرار دهيد.

براي اطلاعات بيشتر بر روي  لينك راهنما در پايين كادر جستجوگر كليك كنيد.
مي توانيد همه يا برخي از فرمانها را در كنار هم استفاده نماييد.
هيچ واژه‌اي براي جستجو وارد نشده است.
كليد جستجو بايد بيش از يك حرف باشد.