بانک سخنان بزرگان

زمان جستجو: 0.001 ثانيه

نمايش 30 گفتار اتفاقي از 18526 گفتار موجود

يك ذهنِ حقيقتاً توانا همواره قاطعانه و به روشني مي داند كه چه مي خواهد بگويد، خواه بوسيله ي نثر، نظم و يا موسيقي.((آرتور شوپنهاور)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


برنامه ريزي، يعني تشخيص اين مطلب كه بزرگترين استعدادها و آرزوها بايد مسير درست خود را پيدا كنند.((آنتوني رابينز)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


خواندن آثار فلان نويسنده تنها با هدف رد كردن سخنان او، راه شناخت آن نويسنده نيست. خواندن كتاب طبيعت نيز با اين باور كه سراسر اين كتاب خرافات است به همان ترتيب، راه شناخت طبيعت نيست.((برتراند راسل)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


اين تجربه هاست كه بايد بارها و بارها به آن بازگردم تا به نزديكي بيشتري از حقيقت دست يابم. تنها به اين ترتيب است كه آن حقيقت، بخشي از وجود من مي‌شود.((كارل راجرز)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


نظم، اولين قانون آسماني است.((الكساندر پوپ)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


هر كاري كه با نظم عمومي و رسوم و آداب مطابقت داشته و از روي پرهيزگاري باشد، هرگز سزاوار ملامت نتواند بود.((افلاطون)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


عشق راستين، عشقي است متين و حكيمانه كه جستار آن، نظم [=سامان] و زيبايي است.((افلاطون)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


آينه اي وجود ندارد كه بتواند ما را به خود ما به هيات موجودي خارجي نشان دهد، چرا كه آينه اي نيست كه بتواند ما را از درونمان بيرون بكشد. پس رواني ديگر و نظمي ديگر براي نگريستن و انديشيدن ديگر لازم است.((فرناندو پسوا)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


يكي به دنبال قابله اي براي زايش انديشه هايش است و ديگري به دنبال كسي كه به او ياري رساند و به اين ترتيب، گفتگويي خوب پديد مي آيد.((نيچه)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


در خواب، يا رؤيايي جالب ببين يا اصولاً رؤيا نبين؛ به همين ترتيب بايد بيداري صحيح را بياموزيم، يعني بايد تنها براي دليلي جالب بيدار باشيم و بس.((نيچه)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


وزن شعر همان قدرتي است كه تمام ذرات جمله را دوباره منظم ساخته و انتخاب كلمات را ايجاب كرده، انديشه را از نو رنگ آميزي كرده و آن را عجيب تر، غريب تر و مبهم تر مي سازد.((نيچه)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


عشق، ويژگي والا و پنهان عاشق را آشكار مي كند، يعني همان ويژگي هاي نادر و استثنايي را و به اين ترتيب، معشوق به آساني در باب ويژگي هاي معمول او مرتكب اشتباه مي شود.((نيچه)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


زماني انسان مي خواهد همگام با نظم جاودانه باشد كه خودش خوب است.((نيچه)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


در زندگي چيزي بدتر و خطرناك تر از بي نظمي نيست.((جواهر لعل نهرو)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


هر عمل دسته جمعي وقتي درست رهبري نگردد دچار آشفتگي و بي نظمي مي شود.((آندره موروا)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


يك مدير حقيقي هيچگاه گمان و باور ندارد كه يك هدف كه برآورده شد، ديگر همه ي كارها جاودانه و منظم و روبه راه شده است.((آندره موروا)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


يك زن از نتايج زحمت هاي خود در تنظيم خانه كه دنياي كوچك كاملي است بايد به همان ميزان مغرور و مفتخر باشد كه يك رجل دولتي برجسته اي كه توانسته مملكتي را نظم و ترتيب بخشيده و سازمان دهد.((آندره موروا)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


تله پاتي، امري ناخودآگاه است كه نمي توان آن را كنترل كرد و هيچ گونه برنامه ريزي را نمي پذيرد. تله پاتي را نمي توان فهميد مگر اينكه به كمال برسد و در غير اين صورت، خود به خود ناكام خواهد ماند.((گابريل گارسيا ماركز)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


براستي، [ مي بايست ] انسان را سرزنش كرد كه طي زندگي روزمره در برابر [ برخي از ] رويدادها بي اعتنا است و بدين ترتيب، بعد زيبايي را از زندگي خود سلب مي كند.((ميلان كوندرا)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


شيرين ترن نتيجه ي دقت و نظم، پيروزي است.((ايمانوئل كانت)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


بهترين برنامه ريزي براي آينده استفاده درست از زمان حال است.((آلبر كامو)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


ستاره‌شناس مي‌تواند چيزي از دانستني‌هايش درباره‌ي نظم آسماني بگويد، ولي نمي‌تواند آگاهي‌اش را به شما دهد.((جبران خليل جبران)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


انبوهي از برنامه هاي سازماني را كه من ديده ام همانند آيين هاي رقص بارانند، به هيچ وجه تأثيري بر هواي پس از آن ندارند، اما كساني كه در آن شركت مي كنند فكر مي كنند دارد. افزون بر اين، بسياري از پيشنهادها و روش هاي مربوط به برنامه ريزي درباره بهتر كردن رقص است، نه تغيير هوا.((راسل ايكاف)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


برنامه ريزي دقيق و منظم، پيمودن نيمي از راه است.((ناپلئون هيل)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


نهالهاي درختان بارور را كنار هم با نظم كامل در خاك بنشانيد، زيرا تنها آن كشتزاري از رحمت يزداني بهره خواهد برد كه منظم و آراسته باشد.((گوته)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


بي نظمي در كار بدتر از بي خبري از آن است. در كار هاي زندگي بايد به خود اعتماد داشت و بس.((بنجامين فرانكلين)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


انديشيدن، يكي از دشوارترين كارهاي انسان است. ولي با همين فرايند است كه انسان مي‌تواند به كشفيات و دريافت‌هاي ذهني باارزشي برسد و زندگي خود را پُربار‌تر كند. به اين ترتيب، ما بازيگر زندگي مي‌شويم نه تماشاگر آن.((هنري فورد)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


نظم، نوعي اجبار در تكرار است كه وقتي برقرار شد، مشخص مي كند كه يك كار، كي، كجا و چگونه انجام شود و با اين روش، آدمي را از درنگ و ترديد در تكرار موارد مشابه به دور مي دارد.((زيگموند فرويد)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


فايده ي نظم، انكار ناشدني است، زيرا بهترين امكان بهره گيري از مكان و زمان را به انسان مي دهد و در ضمن، نيروهاي رواني او را پاس مي دارد.((زيگموند فرويد)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


تمام پيشرفت هاي جهانگير خود را مديون انديشه منظم و يادداشت برداري دقيق هستم.((توماس اديسون)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


واژه‌هاي كليدي: سخنان بزرگان | جملات زيبا | جمله | سخن بزرگان | جملات بزرگان | جملات | جملات قصار | سخنان زیبا | جملات ناب | جملات سنگین | جمله های باحال | جمله های زیبا | گفته های بزرگان | گفتار نیک | گفتار بزرگان | جملات ماندگار | سخنان زیبا | جملات زیبا | سخنان قصار | جملات کوتاه | سخنان کوتاه | سخنان آموزنده | گفته های آموزنده

سپاسگزاري: از اينكه گفته‌ها و جستارهاي اين سايت را تنها با «نام وُ نشاني ره‌پو»، به همراه «نامِ كتاب‌هايي» كه جستارها(جستارهاي‌كوتاه، داستان‌ها، چامه‌ها و...) از آن برگرفته شده‌است، به كار مي‌بريد و از اين راه سببي مي‌شويد براي دلگرميِ نويسندگان، مترجمان، مؤلفان، ناشران و همه‌ي كساني كه در زمينه‌ي چاپ وُ نشر كتاب كوشا هستند؛ وَ همچنين كساني كه مي‌كوشند، فرهنگ كتاب‌خواني و آموختن را در اينترنت گسترش دهند، سپاسگزاريم.

* تمامي گفته‌ها و جستارهاي اين سايت به سبب روش گردآوري و  ويرايش آن‌ها براي شما بازديدكنندگان  بزرگوار قابل تشخيص هستند.

براي نمايش گفته‌ها در وب‌سايت يا وبلاگ خود، اين كد را به صفحه‌ي مورد نظرتان بيفزاييد.

همچنين مي‌توانيد براي تنظيمات دلخواه، به بخش دريافت كد با تنظيمات دلخواه مراجعه فرماييد.

بياب واژه‌ها را در كلمه‌ها
شمار نمايش گفتارها در هر صفحه
موضوعات برگزيده شده توسط دسته‌اي از كلمات هم‌معني، گفته‌ها را جستجو مي‌كنند. براي جستجوي دقيق‌تر از جستجوگر استفاده كنيد. پس از گزينش موضوع، نام موضوع در كادر جستجوگر در ميان دو نشانه تعجب ( ! ! ) در كادر فرمان افزوده مي‌گردد. با استفاده از فرمان‌هاي جستجو، همراه با اين گزينه مي‌توانيد به نتايج دلخواه دست يابيد.
جستجوي ساده : كلمه يا كلمه هاي مورد نظر را با فاصله تايپ كنيد.
جستجوي واژه : واژه را بين دو نشانه " " بگذاريد.
جستجوي گفته هاي يك گوينده : نام گوينده را بين دو نشانه $ $ بگذاريد.
جستجوي موضوع : موضوع را در ميان دو نشانه ! ! بگذاريد. بايد نام موضوعات را بدانيد.
كلمه اي در گفته ها نباشد : اگر مي خواهيد كلمه اي در گفته نباشد آن را بين دو نشانه - - (منها) قرار دهيد.

براي اطلاعات بيشتر بر روي  لينك راهنما در پايين كادر جستجوگر كليك كنيد.
مي توانيد همه يا برخي از فرمانها را در كنار هم استفاده نماييد.
هيچ واژه‌اي براي جستجو وارد نشده است.
كليد جستجو بايد بيش از يك حرف باشد.